Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

Zondag 30 juni, Dertiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor.

Voorganger : pastor Simon Evers

Lezingen : Wijsh 1, 13-15 en 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13.15; Mc 5, 21-43

Collecte : voor het pastorale werk

ma 01 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 02 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 03 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. H. Tomas, apostel

do 04 juli 18.30 Eucharistieviering. Pater Noom

vr 05 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 06 juli 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 07 juli, Veertiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger : pastoor Eric Fennis

Lezingen : Ez 2, 2-5; 2 Kor 12, 7-10; Mc 6, 1-6

Collecte : voor de liturgische benodigdheden

ma 08 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 09 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis. HH Martelaren van Gorcum

wo 10 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

do 11 juli 18.30 Eucharistieviering. Pater Noom. H.Benedictus, abt, patr Europa

vr 12 juli 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 13 juli 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

Met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

za 13 juli 18.30 familieviering met muziek en zang. Na de mis: Cakesale

Zondag 14 juli, Vijftiende zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv Canticum Anglicum. Na de mis: Cakesale

Voorganger : pater Marc Lindeijer en diaken Erik Sengers

Lezingen : Am 7, 12-15; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen

naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed : Elke werkdag voor de mis; op zaterdag na de mis

Open kerk : Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid : Op afspraak

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

\

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen. En dinsdagochtend 9u

 

 

 

 

 

 

data catechese en voorbereiding op

eerste heilige Communie

tweewekelijks zaterdag 16.45-18.00 uur

Zondag 2 juni

Sacramentsdag, Viering 1e H. Communie

 

Afbeelding met persoon, schoeisel, glimlach, trouwjurk

Automatisch gegenereerde beschrijving