Vredeskerk  

  RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE AMSTERDAM 

                       

HOME  |  ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS   | BIDDEN     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

Zondag 21 mei, zevende zondag van Pasen

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger Pater Mark-Robin Hoogland cp

Lezingen Hand 1, 12-14; 1 Petr 4, 13-16; Joh 17, 1-11

Collecte voor de parochie

 

ma 22 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

di 23 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 24 mei 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 25 mei 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 26 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 27 mei 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

Zondag 28 mei: Hoogfeest van Pinksteren

Hoogmis om 10.30 uur mmv Salve Reginakoor. Missa Brevis KV 65, Mozart

Voorganger Vicaris Gerard Bruggink

Lezingen Hand 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7+12-13; Joh 20, 19-23

Collecte Voor de parochie

Deurcollecte Week Nederlandse Missionaris

 

ma 29 mei 10.30 Hoogmis op 2e Pinksterdag, H. Maria Moeder van de Kerk .m.v. Canticum Anglicum.Voorganger: Pastoor Eric Fennis

di 30 mei 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

wo 31 mei 09.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do 01 juni 18.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

vr 02 juni 09.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

za 03 juni 12.30 Eucharistieviering. Pastoor Fennis

met uitstelling Allerheiligste en rozenkransgebed

 

Zondag 04 juni, Hoogfeest H. Drie-eenheid

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger Pater Ward Biemans sj.

Lezingen Ex 34, 46+8-9; 2 Kor 13, 11013; Joh 3, 16-18

Collecte voor de liturgische benodigdheden

 

Holy Mass in English (Filipino Community):

Every Sunday at 14.00 pm and every Wednesday at 18.30 pm. Everyone welcome

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

Rozenkransgebed Elke werkdag voor de mis

Open kerk Op weekdagen van 13-15 uur(soms langer).

Biechtgelegenheid Op afspraak

(wijzigingen voorbehouden)

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is vanaf 10 september elke zaterdag na de middagmis van 12.30

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed na de doordeweekse missen.

 

catechese jaarplan 2023

13-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

 

18.30 uur

familiemis

20-mei-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

28-mei-23

Pinksteren

 

3-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

4-jun-23

H. Drie-eenheid

 

11-jun-23

Sacramentsdag

1e H. Communie viering

24-jun-23

17.00-18.00 uur

catechese, alle groepen

 

18.30 uur

familiemis

8-jul-23

feestelijke afsluiting