Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

Al uw vragen via dit MAILADRES

 

Heilig Doopsel (kinderen)

Kinderen worden in een aparte viering. Elke doopviering wordt vooraf gegaan door twee voorbereidende gespreksavonden voor de ouders van de dopelingen. Dit vindt plaats onder leiding van de Werkgroep Kinderdoop. Aanmelding bij de pastoor.

Waarom zou ik mijn kindje laten dopen? Een vraag die sommigen zichzelf stellen nu er tegenwoordig in de maatschappij een overvloedige keuze is aan religies en spirituele stromingen.
Toch zijn er altijd weer mensen die op zoek gaan naar juist die ene bijzondere mens, Jezus Christus, die door zijn manier van leven mensen heeft geïnspireerd en hen op weg heeft geleid naar God.
De Katholieke Kerk geeft uitdrukking aan het volgen van deze weg door de sacramenten van het Doopsel en het Vormsel. Voor die mensen die zich door Hem en het woord van God aangesproken voelen maar nog niet gedoopt of gevormd zijn, organiseert de werkgroep Volwassenen-initiatie vanaf januari een aantal bijeenkomsten ter voorbereiding op deze sacramenten.

Eerste Heilige Communie

Kinderen die regelmatig deelnemen aan de Familiemis kunnen, wanneer zij daarvoor klaar zijn, in een extra feestelijke viering de Eerste Heilige Communie ontvangen.

NB: foto’s verwijderd i.v.m. wet AVG

Uitvaart

Bij voorkeur vindt deze plaats vanuit de kerk om 12.30 uur, het tijdstip van de dagelijkse Eucharistieviering. Zo spoedig mogelijk ná een overlijden geeft men hiervan bericht aan de parochiesecretaris e.m.visser@planet.nl..

Huwelijk

Mensen die in de Vredeskerk willen trouwen, worden verzocht in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen

 

Hetzelfde geldt (dus eveneens: zo tijdig mogelijk) voor mensen die elders in Amsterdam, Nederland of in het buitenland willen trouwen maar binnen Rozenkrans- of Vredesparochie woonachtig zijn en derhalve voor hun kerkelijk huwelijk de toestemming van de parochiepastor willen vragen.

 

Heilig Doopsel (volwassenen) en

Heilig Vormsel

De toediening van het Heilig Doopsel aan kandidaten vindt plaats in de Paasnacht. De toediening van het Heilig Vormsel, door de bisschop of zijn vertegenwoordiger geschiedt  in de periode na Pasen. Voorbereiding op beide sacramenten vindt plaats tijdens een aantal bijeenkomsten die jaarlijks in januari aanvangen en tevens door enkele voorbereidende riten achter in de kerk. 
Aanmelding kandidaten vanaf 16 jaar

Heilig Oliesel

Jaarlijks wordt het Heilig Oliesel toegediend op één van de zondagen van de veertigdagentijd, tijdens de hoogmis. Ernstig zieke mensen, mensen die een zware operatie moeten ondergaan en oudere mensen die duidelijk zwakker worden, kunnen dit sacrament ontvangen. Toediening thuis of in het ziekenhuis is natuurlijk ook mogelijk. Men neme hiervoor contact op met de pastor.

Ziekencommunie

Als mensen niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, dan kunnen zij thuis de communie ontvangen.

 

De ALPHA- cursus

Misschien heb je er al eens een keer van gehoord of misschien is het geheel nieuw voor je, maar vanuit de parochie wordt op 28 oktober een nieuw initiatief gestart, de ALPHA- cursus. Mensen die nieuwsgierig zijn in wat kerk en geloof inhoud willen we met de ALPHA- cursus een handreiking geven om de kerk beter te leren kennen en proberen antwoorden te vinden op belangrijke (geloofs) vragen in je leven.

Inhoud

De ALPHA- cursus is een korte introductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Aan de hand van 15 thema's biedt de cursus ruimte om met anderen over allerlei thema’s binnen het christelijk geloof te praten in een ontspannen sfeer van vriendschap en vertrouwelijkheid.

Elke bijeenkomst begint met een maaltijd waarin de deelnemers elkaar kunnen leren kennen en bijpraten. Na de maaltijd wordt er door een gastspreker een inleiding gegeven op het thema van die avond.

Na een korte koffie pauze worden er groepjes gevormd en krijgen de deelnemers de gelegenheid om in alle vrijheid te reageren en van gedachten te wisselen met elkaar. Er mag alles gezegd, gevraagd en getwijfeld worden en met de groepjes proberen we een antwoord te vinden.

Voor wie

Voornamelijk voor jou als je op zoek bent naar antwoorden op fundamentele geloofs- en levensvragen in je leven. Maar ook als je wel naar de kerk komt en behoefte hebt om je verder te verdiepen en inzicht te krijgen in het christelijk geloof. De Vredeskerk wil jou met deze cursus een plek geven waar je je met jouw vragen thuis voelt en je verder op weg helpen.

Durf je de uitdaging aan om antwoorden te zoeken?

Meld je dan aan bij Marco Voorhuis via het onderstaande email adres.

Mail hem ook als je meer informatie wilt.

Ken je misschien iemand voor wie dit wel iets Is? Nodig hem of haar dan uit om te komen. De eerste avond is een introductieavond.  Mocht je na die avond besluiten om deel te nemen aan de cursus dan vragen we je een bijdrage van

E 75,- als onkosten voor de maaltijden en het cursusmateriaal. (In overleg kan de eigen bijdrage worden aangepast als dat een probleem mocht zijn.)

Coronamaatregelen

Omdat de bijeenkomsten in de pastorie plaatsvinden zijn er voor je eigen veiligheid Corona maatregelen van kracht. De groep zal niet te groot zijn om de onderlinge 1,5 m afstand te kunnen waarborgen. Bij de ingang van de pastorie zal worden gevraagd om je handen te desinfecteren. We doen er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren en iedereen een gezellige en inspirerende avond te geven. Dus wees er snel bij en geef je op!

Namens het ALPHA-team: Bernadette Spieker, Jos de Keijser, Vincent Tuinder, Sandrina Masullo, Hans Jacobs.

Contactpersoon: Vincent Tuinder

Email: amsterdam.vredeskerk@gmail.com