Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

 

      

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren.

Kijk op deze pagina in BLAUW en ook bij

vieringen

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Week van de Nederlandse Missionaris

 

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt missionaris

Sander Kesseler als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. In het vluchtelingenkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de kerk. “Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn” laat hij weten.

Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan

ondertussen al vele jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023.

Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

Op 1e Pinksterdag staan wij met een mandje bij de kerkdeur. Van harte

aanbevolen! Werkgroep MOV

 

Kids Corner

13 mei was het een vol programma. Eerst de les, waarin de kinderen zijn voorbereid op het ontvangen van het sacrament van Verzoening(biecht). Net als het Doopsel is ook dit een sacrament dat de kinderen ontvangen voordat zij hun Eerste Heilige Communie doen. Het reflecteren op je zelf, je eigen gedrag en je inleven in gevoelens van een ander is op deze leeftijd best lastig. Maar aan de hand van het verhaal over de verloren zoon (Lc.15, 11-32). lukte dit aardig. Immers: Jezus vertelt dit verhaal om duidelijk te maken dat de hemelse Vader ons ook met liefde zal vergeven, wanneer we bij Hem terugkomen. Tijdens de familiemis die op de les aansloot, werd een van de kinderen gedoopt. Ook werd Michiel, de organist, gefeliciteerd met zijn 40 jarig jubileum en ontving hij een map met tekeningen van de kinderen en een klein presentje voor zijn buitenhobby.

Namens het team: Vera

 

100 jaar Vredeskerk

 

In de Klok van 26 maart 2023  stond het een en ander over de aanbesteding van de bouw van de kerk die eindelijk rond was op 15 januari 1923. De grond moest bouwrijp gemaakt worden en uiteindelijk kon op 26 maart 1923 de eerste heipaal de grond in. Het werd de paal voor het middenvlak van de toren. Extra groot en extra dik om het gewicht van de toren te kunnen dragen.  Op 29 maart schrijft pastoor Nuijen dat de grond waarop de Vredeskerk komt, goede grond  is. Amstelland is veenland, maar deze polder is nimmer uitgeveend. Drie meter zand werd op de veengrond gestort en dit ontzettend gewicht heeft het veen doen zakken en samengeperst. Het heien valt in deze grond niet mee! Men had gedacht 60 palen per dag; het werden er 25. Des te beter; hoe vaster grondslag, hoe degelijker werk! Wordt vervolgd…

 

 

Even bijpraten

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijvingWe zitten liturgisch dit weekend tussen Hemelvaart en Pinksteren. Deze zondag wordt ook wel ‘wezenzondag’ genoemd, omdat we net als de leerlingen wat verweesd achter zijn gebleven. We zijn nu als het ware in dezelfde situatie als de apostelen in de eerste lezing van deze zondag. Jezus is ten hemel opgestegen en de apostelen trekken zich, tezamen met Maria, de andere vrouwen en de broeders, terug om eensgezind te bidden en de Heilige Geest af te wachten: Pinksteren. Ook wij komen hopelijk eensgezind bij elkaar, opdat Jezus tot ons komt in de Sacrament van de Eucharistie. Wij verwachten eveneens de Heilige Geest, die onze eensgezindheid en ons bidden nieuwe kracht geeft. Dat, opdat wij ons geloof in het leven van iedere dag opnieuw een impuls tot groei kunnen geven. Het aloude gebed tot de Heilige Geest kan ons daarbij helpen, en het is wellicht goed dit gebed in de komende dagen tot aan Pinksteren dan ook te bidden:

 

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. Ontsteek het vuur van uw liefde. Zend over ons uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Amen.

 

Hartelijke groet,

Eric Fennis, pastoor-deken 

 

Keep in touch met de Paus

Rome Reports

 

 

 

 

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier