Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

 

      

Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Mistijden

MA DI WO VR  09.30 u. H.Mis

DONDERDAG 18.30 Avondmis

ZATERDAG 12.30 H.Mis.

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

MO TU WE FR   9.30 a.m. Holy Mass

THURSDAY 6.30 p.m. Evening Mass

SATURDAY 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 2.00 pm High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  1-3 pm

 

 

Afbeelding met gebouw, persoon, danser, sport

Automatisch gegenereerde beschrijvingJeugd en jongeren.

Kijk op deze pagina in BLAUW en ook bij

vieringen

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

25 jaar Open kerkAfbeelding met schets, handschrift, kalligrafie, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de deuren van de kerk elke dag een paar uur werden opengezet voor bezoekers. In augustus 1997 was daarmee bij wijze van experiment begonnen gedurende de zomermaanden en het jaar daarop,  juni 1998, werd het dus definitief gedurende het hele jaar. In al die jaren is het slechts sporadisch voorgekomen dat de kerk dicht moest vanwege gebrek aan vrijwilligers, slecht weer of anderszins. Er zijn zelfs nog een paar mensen van het eerste uur die ook nu nog dienst doen! We mogen heel blij zijn met deze groep vrijwilligers. Het is heel belangrijk dat de kerk (alle kerken) zo vaak mogelijk open zijn. Er zijn altijd mensen die behoefte hebben om even binnen te lopen, een praatje te maken, een kaarsje op te steken of gewoon even stil te kunnen bidden. E.V.

 

Kledinginzameling Mensen in Nood

Op zaterdag 7 oktober kunt u weer  herdraagbare kleding en schoeisel inleveren bij de hoofdingang van de kerk. In beperkte mate kunt u ook tassen, speelgoed en knuffels inleveren, mits deze ook schoon en heel en herbruikbaar zijn.

Niet inleveren: Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens, huishoudtextiel en vloerbedekking.

De kleding enz. wordt verkocht op markten buiten Europa en  de opbrengst gaan naar school-projecten in Uganda.

 

 

 

4 oktober 16 u Dierenzegening

 

De heilige Franciscus trok (in de 13e eeuw) al prekend rond, maar de mensen wilden niet zo erg naar hem luisteren. Toen ging hij maar tot de dieren spreken en die luisterden wel aandachtig naar hem (zo luidt het verhaal).

4 oktober is de naamdag van de heilige Franciscus. Later werd dat ook: dierendag.

 

De dierenzegening in onze kerk kent een

traditie van  inmiddels 24 jaar !

We zingen liedjes, horen een verhaal

over Sint Franciscus en alle dieren

worden gezegend.

Er is er ook aandacht voor overleden dierbare huisgenootjes.

Van hen kan een foto worden opgehangen bij het beeld van Sint Franciscus en er kan een kaarsje worden gebrand.

 

Ook is er een collecte voor een dierenwelzijnsorganisatie, dit jaar voor de dieren in Oekraïne.

Iedereen is welkom. Ook alle dieren !@

 

kindercatechese

 

Afbeelding met voedsel, brood, bakwaren, Gluten

Automatisch gegenereerde beschrijvingUit met de kinderen

De kinderen die de katechese volgen, gaan op 7 oktober op excursie naar het Joods museum junior. Zij krijgen daar een rondleiding waarin ze op een speelse manier kennismaken met een andere cultuur, het Joodse geloof en de tradities. Alles mag worden aangeraakt en ze gaan broodjes bakken in een koosjere keuken.  Alle kinderen hebben inmiddels bericht gehad.  Vera en Apollonia

 

Voor het jaarplan van alle catechese bijeenkomsten zie hier

Via app en mail ontvangen de bij ons bekende kinderen/ouders per keer een uitnodiging.

Kinderen die hun 1e H. Communie willen doen in 2024 kunnen zich nog steeds aanmelden via:

Secretariaat Vredeskerk parochie.vredeskerk@kpn.nl

 

Vredestapijt

In 2011 heeft o.a. pater Frans Piket zich ingezet voor het project `Vredestapijt`; een landelijk project. Allerlei creatieve handen hebben hun gedachte over vrede uitgebeeld in lapjes stof. Het tapijt heeft overal in het land gelegen, waarbij Afbeelding met tekenfilm, tekst, kunst, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijvingaandacht is besteed aan het thema Vrede. Na afloop van het project zijn de lapjes  teruggegeven aan de makers/maaksters en zodoende hangt er bij ons in de Vredeskerk elk jaar in de Vredesweek een mooi doek voor het altaar met lapjes die door onze eigen mensen zijn gemaakt. Nu weten wij van een aantal nog de namen, maar niet van allemaal. Het zou leuk zijn als we alle namen wisten, dan bevestigen wij die achterop het doek. Heeft u meegedaan aan dit Vredes-project, geeft u dan even uw naam door aan ondergetekende: Elly Visser

 

Jubileumcadeau 100 jaar Vredeskerk

 

Het rozetraam boven de hoofdingang  verkeert in deplorabele toestand. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is er daar plexiglas in aangebracht en dat laat los en lekt. Restauratie is echt noodzakelijk. Afbeelding met buitenshuis, gebouw, hemel, boom

Automatisch gegenereerde beschrijvingHet zou een prachtig cadeau aan de 100 jarige zijn van alle mensen die deze Vredeskerk een goed hart toedragen!

 

Op zaterdag 26 april 1924 schrijft pastoor Nuijen in zijn dagboek:

“de ramen van de kerk worden alle van gekleurd glas. Het zal eene combinatie worden van grijsblauw, matgeel en diaphaan grijs, een zachte rustige tintenmengeling”.

Het is de bedoeling dat het raam boven de ingang in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. Dat dit hoge kosten met zich brengt, zult u begrijpen. Je zit al gauw tussen 15.000 en 20.000 euro. Maar met  giften, fondsenwerving en andere acties willen we proberen het geld toch bij elkaar te krijgen.

 

 

 

 

 

Ter overweging

Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijving

Als we midden in ons werk of activiteiten zitten, vallen vaak de minder leuke dingen op: ‘de last van de dag en de brandende hitte’, zoals die werkers in de wijngaard dat noemen in het evangelie van deze zondag. We herkennen dat allemaal wel: er zijn momenten of perioden dat de last zwaar weegt en het uitzicht ontbreekt, of gewoon dat het allemaal erg druk is. Maar als we jaren later nog eens omzien en terugkijken op ons leven, dan zien we vooral een grote lijn en dat kan ook gevoelens van dankbaarheid oproepen. We ervaren vaak de last en de hitte van de dag, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar het moment kan ook weer komen dat je zegt: ik ben dankbaar dat ik dit mocht doen, dit is mijn roeping. En dat is precies wat de werkers in de wijngaard, in het verhaal van het evangelie van deze zondag, moesten leren. De werkers van het eerste uur gingen kijken en vergelijken. Ze waren jaloers op degenen die minder hadden gedaan en toch dezelfde beloning kregen. Die werkers van het eerste uur hadden er ook anders naar kunnen kijken: zij waren als eerste uitgekozen om te mogen werken. Zij waren de besten, de sterksten, zij waren er al gelijk uitgepikt. Maar wat de heer van de wijngaard doet is dat hij de zwaksten toch dezelfde eer en een kans van bestaan geeft. Zo is God, zo is Jezus: Hij is er allereerst voor de zwakken en de kleinen en nodigt ons uit dat te zien en zelf ook om te zien naar en kansen geven aan wie in de mindere positie zijn. Wij zijn dus allemaal geroepen om als de heer van die wijngaard te zijn en onze liefde te laten uitgaan naar kwetsbare mensen.

 

Met een hartelijke groet, Pastoor-deken Eric Fennis

 

Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI

In verband met het verlopen van de zittingstermijnen, moest er een zowat geheel nieuw bestuur komen. En dat is in deze tijd niet gemakkelijk. Maar: wel gelukt! Het bestuur bestaat nu uit: Elma Visser, voorzitter,

Marco Voorhuis, secretaris en Jeroen van Berckel Smit, penningmeester

Alex van der Bijl en Elly Visser blijven als ondersteuning van het bestuur werkzaam, maar dus niet meer als officieel lid. De dames Visser zijn overigens geen familie. De PCI is er o.a. voor financiële ondersteuning.

 

Keep in touch met de Paus

Rome Reports

 

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

100 jaar Vredeskerk

Op zondag 16 september 1923 schrijft pastoor Nuijen in zijn dagboek:

“De Maria-congregatie is bezig moeizaam gelden te verzamelen voor de communiebank, de tafel des Heeren, waar het Engelenbrood wordt gegeten. Wat  die goede en eenvoudige menschen al niet gedaan hebben voor de parochiekerk, grenst aan het wonderbare. Aan het grote congregatievaandel hebben de vrouwen ook het meeste bijgedragen. Wat nog meer? Iemand heeft koperen lichtkronen beloofd, een ander het hek om de preekstoel. Een paar anderen hebben een zeker bedrag beloofd voor het aanschaffen van altaarbenoodigdheden, een schel of een wierooksvat.  Eene buitenlandse gravin geeft de doopvont. Wat nog meer ? Waar moet het hoofdaltaar, de zij-altaren, waar de ovens voor de verwarming, waar de kerkbanken, de electrische aanleg vandaan komen ? En dan de klokken: er is inmiddels een inzameling begonnen onder de 600 Roomsche gezinnen in de blokken rond de kerk, maar het loopt niet hard. Er is nog maar 700 gulden bijeengebracht. Om over een groot orgel helemaal maar niet te spreken”’

Wordt vervolgd…..

 

Overigens doen wij momenteel natuurlijk precies hetzelfde: inzamelen voor een nieuw rozetraam. Inmiddels zit er 7000 euro in de pot. Nog lang niet genoeg, maar het begin is er! Namens de feestcommissie: Elly Visser

 

 

Inaugurele rede prof. dr. Erik Sengers

 

Op vrijdag 6 oktober a.s. om 16.15 uur zal prof. dr. Erik Sengers (diaken Erik), hoogleraar Vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, zijn ambt aanvaarden met het houden van een openbare rede, getiteld: Wilhelm, een mens in oorlogstijd: Biografie en systeem als model voor geestelijke verzorging.

Het gebeuren vindt plaats in de Universiteit van Tilburg en is  live te volgen via een livestream: Live uitzending Aula I Tilburg University.

Van harte gefeliciteerd Erik, namens alle Vredesparochianen! EV.