Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

Zondag 10 oktober, 28e  zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur  mmv Salve Reginakoor. Jugendmesse, J. Haydn

Voorganger       Pastor Eric Fennis

Lezingen             Wijsh 7, 7-11; Heb 4, 12-13; Mc 10, 17-30

Collecte               voor de parochie (bij de uitgang, of via uw bank)

                                                                                                                                                                                                                                                           

Ma         11 okt   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

di            12 okt   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo         13 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

do          14 okt   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. Uitstelling Allerheiligste

vr            15 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. H. Teresia van Jezus

za           16 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom  

za           16 okt   18.30     Familiemis. Pastor Fennis

 

Zondag 17 oktober,  29e zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur mmv koor van de Lieve Vrede

Voorganger       Pater Gerard Noom

Lezingen             Jes 53, 10-11; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45

Collecte               voor het pastorale werk (bij de uitgang, of via uw bank

 

ma         18 okt   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis. H. Lucas, evangelist

di            19 okt   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo         20 okt   12.30     Eucharistieviering. Pater Noom  

do          21 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom. Uitstelling Allerheiligste.

vr            22 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za           23 okt   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

                                                              

Zondag 24 oktober, 30e  zondag door het jaar

Hoogmis om 10.30 uur  mmv Salve Reginakoor

Voorganger       Pastor Eric Fennis

Lezingen             Jer 31, 7-9; Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52

Collecte               voor de parochie (bij de uitgang, of via uw bank)

 

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen

naar E. Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed            Elke werkdag om 13.00 uur

Avondgebed                      Voorlopig vervallen

Uitstelling Allerheiligste Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                           De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur(soms                                         langer).

Biechtgelegenheid         Op afspraak  (Wijzigingen voorbehouden)

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

De uitstelling van het Allerheiligste is op donderdag.

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  Van maandag tm zaterdag 13 uur

Voorgangers hoogmis juli t/m december2021

 zondag 10.30 uur en bijzondere dagen in de Vredeskerk

Data familiemissen nog niet bekend

Pastor Eric Fennis       26 sept           

Pater Gregory Brenninkmeijer          03 okt 

Br. Joachim Oude Vrielink      04 okt  16.00 dierenzegening

Pastor Eric Fennis       10 okt 

Pater Gerard Noom    17 okt 

Pastor Eric Fennis       24 okt 

Pater Jan ter Maat     31 okt 

Pastor Eric Fennis       02 nov Allerzielen, 19.30 uur

Pater Gerard Noom    07 nov

Pastor Eric Fennis       14 nov

Pastor Joop Stam        21 nov Christus Koning

Pastor Eric Fennis       28 nov 1e advent

Pater Ward Biemans  05 dec

Pater Gerard Noom    12 december 

Pastor Eric Fennis       19 dec

Pastor Eric Fennis       24 dec 16.30 kinderkerst

Pater Gerard Noom    24 dec Nachtmis, 22.00 uur

Pastor Eric Fennis       25 dec 1e Kerstdag

Pater Gerard Noom    26 dec 2e Kerstdag

Pastor Eric Fennis       01 jan  Nieuwjaarsdag