Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

Voor de zondagse vieringen moet u zich opgeven

Zie hiervoor de homepage. Daar leest u ook welke mis(sen) er al volgeboekt zijn.

 

De zaterdagmis van 12.30 wordt vorm gegeven als de zondagsmis, dus met wierook, zang en preek. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven.

 

Zondag 11 april, beloken Pasen

Hoogmis mmv Salve Reginakoor. Latijn. Orgelsolomesse, Mozart

Voorganger                       Pastor Eric Fennis

Lezingen                             Hand 4, 32 -35; 1 Joh 5, 1-6;                 Joh 20, 19-31

Collecte                               voor de parochie (bij de uitgang, of via uw bank)

 

ma                         12 apr   12.30    Eucharistieviering. Pater Gerard Noom sma

di                            13 apr   12.30 Eucharistieviering. Pastor Eric Fennis

wo                         14 apr   12.30    Eucharistieviering. Pater Noom

do                          15 apr   12.30     Communie-uitreiken en uitstelling Allerheiligste

vr                           16 apr   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           17 apr   12.30 Hoogmis.Pater Noom. 18.30: familieviering. Pastor Fennis

 

Zondag 18 april,  derde zondag van Pasen

Hoogmis mmv Koor van de Lieve Vrede

Voorganger                       Pater Gregory Brenninkmeijer sj

Lezingen                             Hand 3, 13-15+17-19; 1 Joh 2, 1-5; Lucas 24, 35-48

Collecte                               voor het pastorale werk (bij de uitgang, of via uw bank)

 

 

ma                         19 apr   12.30     Eucharistieviering. Pater Noom

di                            20 apr   12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                         21 apr   12.30     Eucharistieviering. Pater Noom 

do                          22 apr   12.30 Communie-uitreiken en uitstelling Allerheiligste

vr                           23 apr   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           24 apr   12.30  Hoogmis. Pastor Fennis

 

Zondag 25 april, vierde zondag van Pasen. Roepingenzondag

Hoogmis mmv Salve Reginakoor. Latijn

Voorganger                       Pater Gerard Noom sma

Lezingen                             Hand 4, 8-12; 1 Joh 3, 1-2; Joh 10, 11-18

Collecte                               voor de liturgische benodigdheden (bij de uitgang, of via uw bank)

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E. Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed           Elke werkdag om 13.00 uur

Avondgebed                     Op maandag en woensdag om 17.30 uur

Uitstelling Allerheiligste :           Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                          De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur                                   (soms langer).U kunt dan bidden of een kaarsje opsteken

Biechtgelegenheid         Op afspraak

(Wijzigingen voorbehouden)

 

               

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Donderdag 13-15 uur

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  Van maandag tm zaterdag 13 uur