Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

Zondag  27 september, 26e zondag door het jaar

Hoogmis mmv Salve Reginakoor om 11.00u, Jugendmesse , Haydn

 

Voorganger       Pater Ward Biemans sj en diaken Jan ter Maat ofm   

Lezingen             Ez 18, 25-28; Fl 2, 1-11; Mt 21, 28-32

Collecte               voor de liturgische benodigdheden  (bij de uitgang)

 

ma                         28 sep   12.30    Eucharistieviering. Pater Gerard Noom sma

di                            29 sep   12.30    Eucharistieviering. Pastor Eric Fennis. HH aartsengelen

wo                         30 sep   12.30    Eucharistieviering. Pater Noom. H. Hiëronymus, pr, kerkl.

do                          01 okt                   12.30     Communie-uitreiken en uitstelling van het Allerheiligste

                                                                                                             

vr                           02 okt                   12.30 Eucharistieviering.Pater Noom. za                           03 okt                   12.30    Eucharistieviering. Pater Noom

za                           03 okt                   16.00                Dierenzegening. Br. Joachim Oude Vrielink ofm

 

Zondag 4 oktober, 27e zondag door het jaar

Hoogmis mmv Koor van de Lieve Vrede om 11.00 uur. Nederlands

 

Voorgangers     pastor Eric Fennis en diaken Jan ter Maat ofm

Lezingen             Jes 5, 1-7; Fil 4,6-9; Mt 21, 33-43

Collecte               voor  de parochie (bij de uitgang)

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ma                         05 okt                   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

di                            06 okt                   12.30                Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                         07 okt                   12.30                Eucharistieviering. Pater Noom.

do                          08 okt                   12.30 Communie-uitreiken en uitstelling Allerheiligste

vr                           09 okt                   12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za        10 okt      12.30     Eucharistieviering. Pater Noom

 

Zondag 11 oktober, 28e zondag door het jaar

Hoogmis mmv Salve Reginakoor om 11.00 uur. Latijn

 

Voorgangers     pastor Ruud Huysmans en diaken Jan ter Maat ofm   

Lezingen             Jes 25, 6-10; Fil 4, 12-14+19-20; Mt 22, 1-14

Collecte               voor het pastorale werk  (bij de uitgang)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E.Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed                          Elke werkdag om 13.00 uur

Avondgebed                                     Op maandag en woensdag om 17.30 uur

Uitstelling Allerheiligste              Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                                          De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur (soms langer).U kunt dan bidden of een kaarsje opsteken

Biechtgelegenheid                         Op afspraak

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               

 

 

 

Familiemis

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Van maandag tm zaterdag 13 uur

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Donderdag 13-15 uur

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.