Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

Voor de zondagse vieringen moet u zich opgeven

Zie hiervoor de homepage. Daar leest u ook welke mis(sen) er al volgeboekt zijn.

 

Zondag 17 januari, Tweede zondag door het jaar

Hoogmis mmv Canticum Anglicum om 10.30 uur. Engelse koormuziek

 

Voorganger                       :              Pater Gregory Brenninkmeijer en diaken Erik Sengers

Lezingen                                             :              1 Sam 3, 3-10+19; 1 Kor 6, 13-15+17-20; Joh 1, 35-42

Collecte                                               :              voor de liturgische benodigheden ( bij de uitgang, of via uw bank)

 

ma                         18 jan                    12.30                 Eucharistieviering. Pater Gerard Noom sma

di                            19 jan                    12.30 Eucharistieviering. Pastor Eric Fennis

wo                         20 jan                    12.30                 Eucharistieviering. Pater Noom

do                          21 jan                    12.30     Communie-uitreiken. Uitstelling Allerheiligste. H. Agnes

vr                           22 jan                    12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           23 jan                    12.30 Hoogmis met muziek op zaterdag. Pater Noom

za                           23 jan                   18.30 Familiemis met muziek. Pastor Fennis                  

 

Zondag 24 januari,  Derde zondag  door het jaar, Zondag van het Woord van God

Hoogmis mmv Koor van de Lieve Vrede om 10.30 uur. Nederlands

 

Voorganger                       :              pastor Eric Fennis

Lezingen                                             :              Jon 3, 1-5+10; 1 Kor 7, 29-31; Mc 1, 14-20

Collecte                                               :              voor de verwarming ( bij de uitgang, of via uw bank)

                                                                                                                                                                                                                                           

ma                         25 jan                    12.30  Eucharistieviering. Pater Noom. Bekering H. apostel Paulus

di                            26 jan                    12.30                Eucharistieviering. Pastor Fennis.HH Timoteüs en Titus, bissch.

wo                         27 jan                   12.30                Eucharistieviering. Pater Noom

do                          28 jan                    12.30 Communie-uitreiken en uitstelling Allerheiligste.

                                                                                                              H. Thomas van Aquino, pr en kerkleraar

vr                           29 jan                    12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

za                           30 jan                    12.30  Hoogmis met muziek op zaterdag. Pater Noom

 

Zondag 31 januari, Vierde zondag door het jaar

Hoogmis mmv Salve Reginakoor om 10.30 uur. Latijn

 

Voorganger                       :              Pater Gerard Noom

Lezingen                                             :              Deut 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35, Mc 1, 21-28

Collecte                                               :              voor de parochie (bij de uitgang, of via uw bank)

 

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E.Visser, 06-12629206

 

Rozenkransgebed      Elke werkdag om 13.00 uur

Avondgebed              Op maandag en woensdag om 17.30 uur

Uitstelling Allerheiligste       Op donderdag van 13-15 uur

Open kerk                  De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur (soms langer).U kunt dan bidden of een kaarsje opsteken

Biechtgelegenheid    Op afspraak

 

               

 

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Donderdag 13-15 uur

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed  Van maandag tm zaterdag 13 uur