Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-15 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |     HISTORIE |    KOREN  

 

Eucharistievieringen

 

 

KERKAGENDA

Zondag  05 juli  Veertiende  zondag door het jaar. Hoogmis met orgel om 11.00u

Voorganger       pastor Joop Stam en diaken Erik Sengers

Lezingen             Zach 9, 9-10; Rom 8,9+11-13; Mt 11, 25-30

Collecte               voor de  liturgische benodigdheden (bij de uitgang)

 

ma                         06 juli                    12.30     Eucharistieviering. Pater Noom sma

di                            07 juli                    12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                         08 juli                    12.30     Eucharistieviering. Pater Noom      

do                          09 juli                    12.30     Communie-uitreiken. Henk Ostendorf .HH Martelaren van Gorcum

vr                           10 juli                    12.30 Eucharistieviering.                 Pater Noom

za                           11 juli                    12.30     Eucharistieviering. Pater Noom. H. Benedictus, abt Europa

za                           11 juli                    15.30     Armeens huwelijk. Monique Aykaz en Courtney Lionarons 

 Zondag  12 juli Vijftiende zondag door het jaar. Hoogmis met Ned. zang om 11.00u

Voorganger                       Pastor Eric Fennis           

Lezingen                             Jes  55, 10-11; Rom 8, 18-23; Mt  13, 1-23

Collecte                               voor  de parochie (bij de uitgang)

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ma                         13 juli                    12.30 Eucharistieviering. Pater Noom

di                            14 juli                    12.30     Eucharistieviering. Pastor Fennis

wo                         15 juli                    12.30     Eucharistieviering . Pater Noom. H. Bonaventura, bissch.kerkl.

do                          16 juli                    12.30     Communie-uitreiken. Henk Ostendorf

vr                           17 juli                    12.30 Eucharistieviering . Pater Noom

za                           18 juli                    12.30     Eucharistieviering . Pater Noom

 

Zondag  19 juli  Zestiende  zondag door het jaar. Hoogmis met Lat. zang om 11.00u

Voorganger                       pater Gregory Brenninkmeijer sj

Lezingen                             Wijsh 12, 13+16-19;Rom 8, 26-27; Mt  13, 24-43

Collecte                               voor het pastorale werk  (bij de uitgang)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot nader order geen spreekuur. Indien u een priester  wilt spreken, kunt u bellen naar E.Visser, 06-12629206

 

Avondgebed                     Op maandag en woensdag om 17.30 uur.

                                                                                                                              Onder voorbehoud.

Biechtgelegenheid        Op afspraak

Rozenkransgebed          Elke dag om 13.00 uur

Open kerk                          De kerk is op weekdagen open van 13-15 uur.

                                               U  kunt dan bidden of een kaarsje opsteken.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               

 

 

 

Familiemis

 

 

Misintenties

 

Deze kunt u bij voorkeur schriftelijk en liefst een week voor de gewenste datum hier doorgeven.

 

Rozenkransgebed

 

Van maandag tm zaterdag 13 uur

 

Uitstelling van het Allerheiligste

 

Donderdag 13-15 uur

Jezus "gaf" zichzelf aan de mensen op de avond voor zijn dood, tijdens wat genoemd wordt "het laatste avondmaal". Hij brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden (de apostelen)terwijl Hij zei: "Neem en eet hiervan, jullie allen, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt". Daarna deelde hij wijn rond waarbij hij sprak: "dit is mijn bloed ..." Het Allerheiligste is het tot lichaam van Christus geheiligde brood. Dit heiligen ("consacreren") gebeurt doordat de priester in de eucharistie-viering Jezus' woorden opnieuw uitspreekt. Dit brood, het Lichaam van Christus, "het Allerheiligst Sacrament" kan ter aanbidding door de gelovigen worden "uitgesteld". Het wordt dan getoond in de "monstrans" (lat. monstrare = tonen) die op het altaar staat.