Vredeskerk         

  RK PAROCHIE VAN  ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM 

                       

   HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKSVIERINGEN    SACRAMENTEN    PREKENCARITAS    | BIDDEN     HISTORIE |     KOREN  

 

      

 

U bent welkom in de Vredeskerk !

 

Elke weekdag 12.30 u. H.Mis

Elke weekdag open kerk 13-15 u.

Elke zondag 10.30  gezongen Hoogmis

Elke zondag 14 u.  H.Mis (Engels)

 

Every weekday 12.30 Holy Mass

Every Sunday 10.30 High Mass (sung)

Every Sunday 14 00h. High Mass in English (Philippine R.C. community)

Every weekday open church  13-15 h.

 

 

Bezoek hier onze virtuele        Mariakapel

en ontsteek daar een ‘digitale kaars’  via een mailbericht.

 

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Alpha cursus

 

Voor wie meer wil weten van

het katholieke geloof is er de

zgn. alpha-cursus. Meld je aan bij: Vincent Tuinder

Kijk ook op: facebook

 of http://www.alpha-cursus.nl/

 

 

 

 

 

 

Twee Hoogfeesten in augustus

 

Kerkwijding

Op zondag 7 augustus gedenken wij dat de kerk 98 jaar geleden door Mgr. Callier, destijds bisschop van Haarlem, werd ingewijd. De lezingen en gezangen worden aangepast op het hoogfeest van de kerkwijding. Het koor van de Lieve Vrede verleent medewerking.

Na de viering is er koffie met iets lekkers. En over 2 jaar groot feest dus!

 

Op maandag 15 augustus vieren wij het Hoogfeest van Maria ten

Hemelopneming en tevens het titelfeest/patroonsfeest van onze kerk.

De viering (met bloemenhulde) is om 19.30 uur. 

Het Salve Reginakoor verleent medewerking.

Volgend jaar hopen we weer een korte processie rond de kerk te kunnen houden. Door de opbrekingen in de buurt dit jaar en vorige jaren door

Corona hebben we dat helaas niet kunnen doen.

Na de viering is er een drankje met een hapje. Er is die dag geen viering om 12.30 uur. EV

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Keep in touch met de Paus

 

 

Rome Reports

 

 

 

 

 

 

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap

komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis (14. Uur; in het Engels)

 

Contactpersoon Eva Delgado  06-30859118.

 

 

 

Pastor Eric Afbeelding met person, persoon, binnen, kostuum

Automatisch gegenereerde beschrijving              Met dat de juli maand begonnen is loopt ook het kerkelijk werk seizoen af. Nog even en de kinderen krijgen vakantie. Er wordt wat minder vergaderd en alles mag hopelijk op een rustiger tempo. Even op adem komen, dat leerde Jezus zijn leerlingen al toen ze terug kwamen van hun reizen. Deze zondag lezen we dat ze door Hem op weg gestuurd worden, twee aan twee, naar alle steden en dorpen waar Hij van plan was heen te gaan. Maar als ze terug komen, vol van alle indrukken en verhalen, maant Hij hen tot rust. Het liefst op een stille plek waar ze tot bezinning kunnen komen. Daartoe worden wij in deze zomermaanden ook toe uitgenodigd. En of we nu ver weg gaan of dicht bij huis blijven; we mogen deze momenten tot ons nemen en opladen om straks weer een nieuw werk- en kerkseizoen tegemoet te gaan. We kunnen terugkijken op een prachtige eerste communieviering, en vanaf deze plek ook nogmaals veel dank aan allen die er aan hebben meegewerkt. Ook het Geert Groote College uit Amsterdam wist onze kerk afgelopen vrijdag weer te vinden voor hun jaarlijkse concert. Twee keer een prachtige uitvoering van het Requiem van Mozart. Geweldig om zoveel jonge mensen bezig te zien met zulke mooie muziek.

 

Lees hier diverse preken van pastoor Eric  en andere voorgangers.

 

Ziekenzalving

Op zondag 11 september tijdens de hoogmis is er weer een algemene

ziekenzalving in de kerk. Alle 80 plussers zullen daarvoor worden uitgenodigd.

Andere zieken of ouderen die willen deelnemen, zijn uiteraard ook van harte

welkom.