Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

Lees hier verder

 

Bisdombedevaarten

De bedevaart naar Assisi zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er worden twee reismogelijkheden aangeboden, met het vliegtuig en met de bus. Afhankelijk van de gekozen reisoptie duurt de bedevaart 6 of 9 dagen.

 

Zie voor verdere detais (ook over bedevaart naar Lourdes):

www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Korenfestival ‘Zingen van verzet en bevrijding’

Zaterdagmiddag 5 mei presenteert de Raad van Kerken Amsterdam een korenfestival in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Zeven koren uit verschillende christelijke stromingen zingen liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire. Het evenement begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt rond 16.30 uur uit in een korte vesper. De toegang is gratis. Het festival ‘Zingen van verzet en bevrijding’ is onderdeel van het Amsterdamse programma van het 4 en 5-mei comité.

Stand herstel toren

Stond de teller een paar weken geleden nog op 10.420 euro, inmiddels staat die op 13.615 euro! 77 mensen hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Er is echter 33.000 euro nodig (buiten de 44.000 die de verzekering zal betalen). We moeten dus nog flink doorsparen.Wie in de komende dagen Sinterklaas nog tegenkomt, kan de goedheiligman misschien vragen om een paar ’pietermannen” in onze schoorsteen te gooien ? Het bankrekeningnummer:

NL48 INGB          0000139903        t.n.v. RK Kerkbestuur OLV Koningin vd Vrede

Op Eigen Kracht-training
Op Eigen Kracht is een gratis training voor mensen die (tijdelijk) wat minder te besteden hebben, zoals bijvoorbeeld voedselbankklanten. Leven van weinig geld is lastig en kan een hoop stress opleveren. Het roept ook vragen op. Hoe hou je overzicht in je financiën? Waar kun je aankloppen voor hulp en waar heb je recht op? Bij de Op Eigen Kracht-training wisselen we in een reeks van tien wekelijkse bijeenkomsten, tips en ervaringen uit

Informatie over de trainingen en andere startdata en locaties vind je op de website: www.opeigenkrachttraining.org.

 

Nieuws is te lezen op onze Op Eigen Kracht Facebook. ‘Like’ de pagina om altijd op de hoogte te blijven.

 

Jesus Praying at Gethsemane | Christ praying in the Garden of Gethsemane"Kon je niet één uur met mij waken?"

(Marcus 14, 37; Mattheüs 26, 40)

 

De nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag wordt "de nacht van het lijden" genoemd. Het is de nacht die Jezus wakend en biddend doorbrengt met zijn leerlingen in de tuin van Getsemane. De leerlingen vallen echter in slaap.

Om deze nacht te gedenken en te beantwoorden aan het verlangen van de Heer om Hem in deze nacht niet alleen te laten, wil ik alle gelovigen die de Vredeskerk bezoeken en voor wie dit enigszins mogelijk is, vragen om in de bewuste nacht één uur te waken, bij voorkeur in de kerk, in de dag(!)kapel waar het heilig sacrament na afloop van de Witte Donderdag-viering wordt heengebracht. Mensen voor wie het heel bezwaarlijk is om (opnieuw) naar de kerk te komen, kunnen het ook thuis doen op een goede plek.

Wij zullen onze Filippijnse mede-gelovigen van de El Shaddai-gemeenschap uitnodigen om ons in deze wake te ondersteunen.

Aan U allen daarom het verzoek om een uur

(tussen ca 22.00u -06.00u)         

te kiezen in de nacht van 29 op 30 maart en om aan te geven of U in de kerk of thuis zult waken. Achter in de kerk liggen formulieren waarmee u zich kunt opgeven. U kunt ook mailtje sturen naar e.m.visser@planet.nl

Ik hoop dat we ook voor de moeilijkste uren wakers zullen vinden. - pastor Pierre Valkering   

Vooraankondiging Stille Omgang 2018

In de nacht van zaterdag op zondag 17en 18 maart  vindt de Stille Omgang plaats. Hieraan voorafgaand begint op woensdag 14 maart de Mirakelweek.

Zie ook de website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl  en  www.stille-omgang.nl

Goede week en Pasen

Donderdag 29 maart 19.30 uur

Viering op              Witte Donderdag. Het Salve Reginakoor zingt (Latijnse en Nederlandse gezangen). Na afloop agepè-maaltijd. Waken in de nacht van het lijden

                                   (ca  22.00u -06.00u)       

Voorganger: pastor Pierre Valkering

Vrijdag 30 maart 15.00 uur

 

Kruiswegviering op Goede Vrijdag. Het Canticum Anglicum zingt. Volwassenen en kinderen kunnen meelopen langs de kruiswegstaties en u kunt bloemen meenemen om het kruis te vereren. Voorgangers: pastor Pierre Valkering en ds. Jantine Heuvelink

Om 19.30 uur gedachtenis van de dood van de Heer in de Oranjekerk. Voorgangers: ds. Jantine Heuvelink en pastor Pierre Valkering

 

Zaterdag 31 maart 21.30 uur

 

Paaswake met Eucharistieviering, waarin de doop van 2 volwassenen. Het Koor van de Lieve Vrede zingt (Nederlands). Voorganger: pastor Pierre Valkering

 

1e Paasdag, 01 april 11.00 uur

 

Hoogmis van Pasen. Het Salve Reginakoor zingt de Krönungsmesse van W.A. Mozart (KV 317) en de feestelijke Psalm 150 van César Franck

Voorganger: pastor Pierre Valkering

 

2e Paasdag , 02 april 11.00 uur

 

Hoogmis met doop van enkele kinderen. Het Koor van de  Lieve Vrede zingt (Nederlands) Voorganger: pastor Pierre Valkering

Weet u niet (meer) wat al die dagen betekenen ?

Kijk  dan bv eens hier

Als u wilt, kom dan extra feestelijk in het wit gekleed naar de paaswake of hoogmis!

 

Bedevaart Banneux

De eerste maanden van 2018 zijn al weer om. Voor de één een nieuw begin na misschien een zware tijd, voor de ander een moeizame start. Wat kan het dan mooi zijn om even bemoediging te krijgen, je verhaal te kunnen vertellen, andere verhalen over het leven te horen. Samen huilen, samen lachen.
Wij willen u graag verwelkomen in het voorjaar van 4 t/m 8 mei.
Wat een prachtige plek om te herdenken en wat een prachtige plek om dankbaar te zijn voor onze vrijheid.In het najaar is de bedevaart van 24 t/m 28 augustus.

De bedevaart duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag.Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.
Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 275,--.

U kunt contact opnemen met
Eva Onderwater
0297-222208
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com


 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Vriendschap die hecht is, liefde die echt is, de daad bij het woord. Krijg je die? Geef je die? “Christus (…) heeft geleden (…) om u tot God te brengen.” Zo schrijft de apostel Petrus in zijn eerste brief, vandaag onze tweede lezing. “Hij (…) predikte voor de geesten in de kerker, die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte.” Aldus vervolgt Petrus. Het zijn wat raadselachtige woorden. Want… wie zíjn die “geesten in de kerker, die (…) weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte”? Gehoorzaam jíj God? Of gehoorzaam jij hem niet? Zit je hier in de kerk? Of zit je hier in een kerkér? Ben je vrij? Of zit je vast, zit je gevangen?

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Afgedekte beelden

Waarom zijn gedurende de laatste Twee weken van de "veertigdagentijd"

(periode voor Pasen) onze beelden afgedekt?

Dit gebeurt als uitdrukking van en aanmoediging tot (intensivering van) een houding van soberheid en rouw vanwege het lijden van Christus, het lijden in de wereld, van zoveel mensen.

Moge het terugzien van onze beelden met Pasen ons nieuwe vreugde geven; Mogen wij zelf vernieuwd zijn.

Pierre Valkering, pastor

 

Marcus helemaal

Op dinsdag 27 maart is de volgende avond in het kader van de Marcus-avonden.  Besproken wordt het Paasevangelie: Mc 16, 1-7.

Aanvang 20.00 uur op de pastorie. U bent van harte welkom.

doop4

Vrijdagmiddagclub voor kinderen 8-12 jaar.                 .

Kinderen van zowel parochie Vredeskerk als van de Rozenkranskerk(Obrecht) worden hiervoor uitgenodigd. Op 23 maart is er een bijeenkomst(18.00-20.00 uur) in de pastorie van de Rozenkranskerk. We beginnen met samen eten. Thema: de Goede Week. Met behulp van symbolische voorwerpen vertellen we het lijdensverhaal. Op Goede vrijdag 30 maart zijn ook de kinderen welkom bij de Kruisweg om 15.00 uur in de Vredeskerk.

-    Palmzondag

Zondag 25 maart is het Palmzondag. We gaan die dag tussen 9.00 en 10.00 uur palmpaasstokken versieren in de pastorie van de Vredeskerk.

Opgeven kan bij Floor Slom, tel. 6711776 of email floorotil@yahoo.com of Vera vschn@hotmail.com. Of vul het formulier in dat achter in de kerk ligt en stop het in de oranje bak op de leestafel.

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

De  Vastenaktie in het teken van Zambia

De Vastenactie vraagt dit jaar onze aandacht voor het uiterste noorden van Zambia, het district Mbala. Hier wonen en werken de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij gaan naar wijken waar verder niemand komt en doen werk dat niemand wil doen. Zij zetten zich met name in voor hiv/aids-patiënten en hun families en kinderen. Aids is in Zambia nog steeds een groot probleem en een groot taboe. Daarnaast is de armoede in het Mbala-district enorm. De helft van de kinderen is ondervoed. De meeste kinderen krijgen maar 1 maaltijd met dag en soms zelfs dat niet eens. Dat heeft grote gevolgen voor hun schoolprestaties en ook daar doen de zusters wat aan door gratis maaltijden en voorlichting over gezonde voeding.

Zuster Yvonne zegt: onze hulp geeft de mensen hun waardigheid terug. We geven ze een duwtje in de rug en dan bloeien ze op. Ze zijn trots als ze weer voor hun familie kunnen zorgen.

Op het bord achter in de kerk kunt u meer informatie over dit project vinden.

En in de weekends van 24/25 februari en 25 maart staan wij met het bekende mandje achter in de kerk. U doet toch ook mee ?

Werkgroep MOV

 

Uitnodiging tot opgave als belangstellende voor de filmclub van de Vredesparochie

Hartelijk welkom bij onze filmclub die ik ook in het nieuwe jaar wil voortzetten voor belangstellenden. Voorkeur van velen gaat uit naar zaterdagmiddag: 1 x per maand.

In de pastorie of naar een bioscoop als daar een film draait die we willen zien. Bij de Rialto-bioscoop in de buurt zijn goede films te zien.

Na afloop - indien gewenst - een drankje.

 

De kosten in de bioscoop: € 8,00 (met een 10-rittenkaart bij Rialto).

Eventueel gratis met Cineville-pas (€19,95/maand). Voor dat geld kan men dan elke dag gratis naar films in aangesloten bioscopen.

 

OF:  Film in de pastorie. Dat kost minder en daarmee dragen we bij aan het groeiende fonds voor de reparatie van de toren van onze kerk.

Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie of thee.

Betaling vooraf bij aanmelding per film op het rekeningnummer, dat u verneemt bij uw eerste aanmelding als belangstellende. Geef u vooraf op bij Annelies Teulings, a.e.teulings@hccnet.nl  of 020-6709079. Bij uw aanmelding hoor ik graag over uw voorkeur voor een soort film.

Samen naar de film met bekenden: ik hoop dat u ook komt!

Uitgebreider informatie kunt u achter in de kerk vinden.

Annelies Teulings