Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Solidariteitswandeling zondag 22 maart

 

 

De boodschap afgelopen zondag was: wij willen een Mokum waar alle mensen hun religie of levensbeschouwing in alle vrijheid  kunnen beleven en waar niemand bang hoeft te zijn voor de ander. Daar willen wij aan werken.

Alle deelnemers kregen een paar bloemen die wij hebben neergelegd bij de synagoge, de Mozes en Aaronkerk (waar om 16.00 uur toen we langs liepen, de klokken uitbundig luidden) en de El Kabir moskee op de Weesperzijde. Hier werden we onthaald op thee. Toespraken waren er op het Jonas Daniel Meijerplein en in de moskee. Ca 500 mensen hebben meegedaan aan deze solidariteitswandeling (waaronder ook mensen van onze kerk).

Kijk hier naar een kleine reportage.

 

Wereldgebedsdag 6 maart 2015

In de Willem de Zwijgerkerk aan de Olympiaweg wordt op vrijdagmiddag om 15.00 uur een viering gehouden. “Begrijp je mijn  liefde”is  het thema, waarbij het Bijbelverhaal uit Johannes 13, 1-17 de leidraad vormt.

Een oecumenische dienst zal ook gehouden worden in de katholieke kerk: “HH.Engelbewaarders” -Adelaarstraat 15A -1171 TM Badhoevedorp, op 6 maart om 19.30u.

De liturgie dit jaar is samengesteld door vrouwen uit de Bahama's. Zij nodigen allen uit te komen naar de vieringen.            Over de gehele wereld wordt deze tekst gebruikt en de hele wereld verenigt zich om Gods zegen af te smeken.

U bent in beide kerken van harte welkom.

 

VROUWENVrouwen in het evangelie

Michael Nefkens en Peter van Dael SJ bieden een nieuwe cursus aan, dit maal over vrouwen in het evangelie: Maria Magdalena, vrouwen die bij Jezus genezing en vergeving vonden, vrouwen die Jezus volgden. De cursus kan worden afgesloten met een rondleiding in een museum. Iedere avond kent een vast stramien: inleiding met een foto, het Bijbelverhaal, exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, momenten van reflectie en toepassing in je dagelijkse leven. De avonden zijn op drie maandagen: 2, 9 en 16 maart 2015. Zij vinden plaats in huiskamersfeer in stadsdeel Zuid: locatie Beethovenstraat 111, van 19.30 tot 21 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Kijkmateriaal wordt digitaal verstrekt. Graag uw reactie naar pcj.van.dael@gmail.com of boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

Zondag 21 september vierden wij 90 jaar Vredeskerk.

Op die dag kon ook de toren beklommen worden.

Andre Buijs heeft op zijn klimtocht een filmpje gemaakt, opgeluisterd met stemmige muziek van Gabriel Faure. Dit filmpje is hier te bekijken.

Er is ook een versie met muziek van U2: hier.

 

Hier nog een kleine  fotoreportage van de feestelijke dag.

 

90 jaar Vredeskerk: uit het dagboek van pastoor Nuijen

Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons kerkgebouw grijpen we terug naar de beginjaren. Het dagboek van bouw-pastoor  Nuijen geeft daar een zeer gedetailleerd beeld van.  Uiteraard melden we hier slechts fragmenten; het dagboek telt maar liefst 322 bladzijden! Klik hier.

 

Vastentijd 2015

 

De komende weken gaan wij ons weer voorbereiden op het Paasfeest.

 

Op Aswoensdag, 18 februari, begon de 40 daagse vastentijd. Vroeg in de ochtend vond de palmtak-verbranding plaats op het kerkplein. Liefst 200 mensen haalden die dag het “askruisje” in onze kerk.

 

 

 

 

De vasteninzetformulieren, waarmee u voor uzelf de vastentijd op een zinvolle manier kunt invullen, vindt u hier.

 

De Vastenactie gaan wij dit jaar voeren voor Sri Lanka. De actie van vorig jaar voor Sierra Leone heeft uiteindelijk 1350 euro opgebracht. Dat is minder dan vorige jaren, maar toch een mooi bedrag.

 

Palmzondag

Zondag 29 maart is het Palmzondag. De kinderen gaan die dag tussen 9.00 en 11.00 uur palmpaasstokken versieren in de pastorie van de Vredeskerk. Als we klaar zijn, gaan we naar het kerkplein voor de wijding van de palmtakken en lopen we een stukje mee de kerk in. Daarna gaan we samen met de kinderen van de Oranjekerk onze stokken laten zien aan de bejaarden in de Oude Raai. Daar zingen we een paar liedjes (met begeleiding van de accordeon van Lies Haan) en krijgen we wat te drinken.

Geef je gauw op bij Floor Slom, tel. 6711776 of email floorotil@yahoo.com

 

Paas- nacht- wake: 5 april  2015

De Paasviering waarin 5 volwassenen het sacrament van het H. Doopsel zullen ontvangen begint op zaterdagavond 4 april om 21:30 uur. Na de doop wordt de viering  voortgezet in de vorm van een nachtwake. Deze begint om 24:00/00.00 uur in het donker en eindigt voor zonsopgang om 06:00 uur met de  viering van de H. Eucharistie. De nachtwake is opgedeeld in 12 blokken van een half uur. Elk half uur heeft hetzelfde patroon: eerst een korte lezing, dan een persoonlijk woord, daarna zang en als afsluiting een lange stilte voor meditatie.

Het is de nacht waarin de steen voor het graf wordt weggerold, de nacht van het lege graf, de nacht van de Opstanding van Jezus Christus. Wie zoekt naar verdieping en het Paasmysterie in al zijn volheid wil ervaren, is van harte welkom. U kunt ook eventueel wat later komen of eerder weggaan. Na de H. Eucharistieviering is er een Paasontbijt.

Mocht u belangstelling hebben om deze Paasnachtwake geheel of gedeeltelijk met ons mee te vieren dan wil ik u vragen u aan te melden bij Suzette van Balen s.c.m.balen@upcmail.nl of bij Anya Banen af.banen@tele2.nl

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Wij hoorden: "Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij (stond Jezus) op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden." Zo zal ikzelf op 22 februari ook "naar buiten gaan", de stad uit, mijn gewone leven met al z'n mensen en verwikkelingen, achter mij laten. Alles en iedereen loslaten, op de eerste plaats ook mijn gewone zelf, om in de eenzaamheid mij hopelijk beter bewust te worden van Hem die er altijd is, op elke plaats in elke tijd, en in wie in geloof het doel, de zin, de vrede en de vreugde van ons bestaan wérkelijk gelegen én te vinden zijn. Dit verkondigen, of nee: Hém verkondigen, dát is de zin van het christelijk leven en dat doen, Hem geven aan mensen, dát is helend, genezend en reddend. En als je deze zin in je leven mist, dan mis je wérkelijk iets en ik denk: inderdaad kan dat ziekmakend zijn.

 

Lees hier en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

Pastor Valkering afwezig

Vanwege een retraite is pastor Valkering van 23 februari t/m 25 maart afwezig.

Alle Eucharistievieringen gaan in die periode gewoon door. De spreekuren gaan echter niet door en ook het avondgebed door de week gaat in principe niet door. Op zondagen gaat het avondgebed wel door.

Indien nodig worden bedieningen en uitvaarten door een vervangende priester gedaan.

 

Dagelijkse Eucharistieviering

Het is een groot goed dat in onze beide kerken, Rozenkrans- en Vredeskerk, dagelijks om 12.30 uur de heilige mis wordt gevierd. Ook als pastor Pierre Valkering in Brabant in retraite is, gaan deze missen in principe gewoon door.

Met name de pastores Lokkerbol, Koot en Noom zullen hierin voorgaan. Het zou fijn zijn als hun inzet juist in de veertigdagentijd door de regelmatige aanwezigheid van parochianen gesteund zou worden.

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

21 maart Stille Omgang

Lees hier.

 

Bezoek Syrisch-orthodoxe kerk aan Amsterdam

 

Op maandag 2 maart brengt patriarch Aphrem II tijdens zijn bezoek aan Nederland ook een bezoek aan de Gemeenschap van Sant'Egidio in Amsterdam.

Het hoofd van de Syrisch-orthodoxe kerk zal dan voorgaan in een speciaal gebed in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Het unieke bezoek van zo’n hoge geestelijke uit een zusterkerk zal voor velen al een bijzonder moment zijn, dat de kans geeft tot ontmoeting en gezamenlijk gebed.

Het feit dat de Syrisch-orthodoxe kerk nu een zeer zware tijd doormaakt,

is een extra reden om bij deze gelegenheid met velen samen te komen

om hun door onze aanwezigheid en oecumenische ondersteuning een hart onder de riem te steken.

We willen u dan ook graag uitnodigen voor

het gebed op maandag 2 maart om 11.45 uur in de Mozes en Aäronkerk ,

Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.