Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

 

De autobiografie van Roy Peters

              

http://gallery.mailchimp.com/2d2eb458d3732481efe0aaead/images/ba77aed1-4dc1-4151-8606-fc4c075c4cdb.jpgVanaf 1980 begint voor Roy Peters een stormachtig leven. Het brengt hem in de kraakbeweging en de anarchistische “Spuigroep”. Hij woont een jaar in Jeruzalem. Later studeert hij politicologie, maar besluit tot een carrière in de misdaad. Na enkele grote inbraken volgt de overval op het van Gogh museum in 1991. Hiervoor krijgt hij zeven jaar gevangenisstraf. Hij besluit te stoppen met misdaad.

Peters vindt werk maar heeft veel problemen. Hij drinkt teveel en in 2010 stort hij in en is bijna dood. Nu volgen jaren van therapie en een zoektocht naar de echte Roy. Die blijkt heel gelovig, sportief en creatief.

Roy Peters (Amsterdam, 1959) heeft een bewogen leven geleid waarin hij in aanraking kwam met bekende en minder bekende Nederlanders. Na zijn carrière in de misdaad en straf van zeven jaar was hij twaalfenhalf jaar buurtwerker in de Amsterdamse Rivierenbuurt. In 2012 werd hij gedoopt en gevormd en is actief in de Katholieke Vredeskerk in de Pijp te Amsterdam.

Naar God

Verkoopprijs: € 17,95 (exclusief verzendkosten)

 

Naar God, Roy Peters

Aantal pagina's: 174

ISBN: 9789048434848

Verkoopprijs: € 17,95

Vermoedelijke verschijningsdatum: 3 juli 2014

 

Uitgeverij Free Musketeers B.V. Jacob Leendert van Rijweg 74 Zoetermeer, Zuid-Holland 2713 JA Netherlands

+31 (0) 79 - 320 35 90

www.freemusketeers.nl

 

 

familiemis-tijden vind u hier

 

Nederland in rouw

 

Diep getroffen waren wij allen door de ramp met het toestel van Malaysia Airlines op 19 juli jl.  289 mensen, waaronder 194 Nederlanders, verloren het leven op een vreselijke manier.

Ook diep getroffen waren wij door de respectvolle wijze waarop de doden in ons land werden terugontvangen op de dag van Nationale rouw en de dagen erna, dagen waarop vele keren de kerkklokken in ons land hebben geluid als teken van medeleven en er overal bloemen-zeeën ontstonden en kaarsjes werden gebrand. 

Zelf was ik ook diep getroffen door de tekst in de rouwadvertentie van burgemeester Van der Laan in de krant; een tekst van Dr. F. Wibaut:

                                                                                        

Er is maar één land          de aarde

Er is maar één volk          de mensheid

Er is maar één geloof      de liefde

 

Kijkend naar al het vreselijks wat er momenteel in de wereld gebeurt, zijn we van  deze eenvoudige, maar ware woorden nog heel ver af helaas.

Er valt nog veel te bidden en te doen.

-Elly Visser

 

Hoogfeest van de kerkwijding

Op 7 augustus gedenken wij dat de kerk precies 90 jaar geleden als  gebeds-huis werd ingewijd. Op 6 augustus tijdens het avondgebed worden op de 12 wijdingsplekken kaarsen ontstoken. De mis op 7 augustus is gewoon om 12.30 uur.

Het feest vieren wij, zoals bekend, op 21 september.

 

Kindercatechese - kinderkoor

Catechese of zingen in het koor? De inschrijving is geopend.

Na de zomervakantie start een nieuw seizoen van de kindercatechese  in (de inmiddels vertrouwde) samenwerking tussen Vredes- en Rozenkranskerk.

En ook het kinderkoor heeft ruimte voor nieuwe zangers. Leer zingen en hoor je eigen stem galmen in de hoge kerkgebouwen.

Lees hier verder.

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

 

http://www.amsterdam.vredeskerk.nl/index_bestanden/image029.jpg (foto 1924)

 

Onze “oude dame” staat dit jaar precies 90 jaar op haar stevige voeten in ons buurtje in de Pijp. Op 7 augustus 1924 wijdde Mgr. Callier, destijds bisschop van Haarlem, het kerkgebouw in. Uiteraard gaat er dit jaar ook een feestje komen en wel op zondag 21 september. Nog een eind weg, maar de tijd gaat snel. Onze 3 koren hebben al medewerking toegezegd en er komt ook weer een tentoonstelling waarvoor u vanaf heden foto’s, verhalen of andere herinneringen kunt inleveren. Over andere activiteiten rond de feestviering wordt nog nagedacht. Als u zelf ideeën heeft: van harte welkom!

Ook zal het “geschiedenis”-boekje dat b.g.v. het 85-jarig bestaan van de kerk is uitgegeven, worden bijgewerkt met de gebeurtenissen van de laatste 5 jaren.

Laten wij dit jubileum in dankbaarheid vieren !

Er is een prachtig toepasselijk lied:

 

Locus iste a Deo factus est                        

Deze plaats is door God gemaakt

inaetismabile sacramentum ;      

tot een onschatbaar geheim;

irreprehensibilis est.                                                   

zij is onschendbaar.

 

90 jaar Vredeskerk: uit het dagboek van pastoor Nuijen

 

Vanaf nu tot september grijpen we elke 14 dagen terug naar de beginjaren van ons kerkgebouw. Het dagboek van bouw-pastoor  Nuijen geeft daar een zeer gedetailleerd beeld van.  Uiteraard melden we hier slechts fragmenten; het dagboek telt maar liefst 322 bladzijden! Klik hier.

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

"Jezus, Gods kostelijk tarwe op de akker van de wereld, werd (zelf) uitgerukt door dienaren van God, die er heilig van overtuigd waren dat het (Hij - pv) onkruid was." Jezus heeft in die zin het levenslot gedeeld, óók van al die mensen die daar boven de Oekraïne zomaar uit de lucht geschoten zijn. Een inferno moet het daar geweest zijn. Je moet er niet aan denken. Of de mensen nog tijd hadden om te bidden? Of ze kónden bidden? En hoe zit het wat dat betreft met de nabestaanden? Ach, dierbare gasten, Paulus schrijft ons vandaag in zijn brief aan de Romeinen: "Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest", die van Jezus, die van God, "pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." Die Geest "pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling." Ik denk: al die gedenkplekken die ook nu weer ontstaan: op Schiphol, voor de Nederlandse ambassade in Kiev en op zoveel plekken in heel ons land; ik denk: op al die plekken gebeurt het en al die plekken getuigen ervan, van die "onuitsprekelijke verzuchtingen". Het is het hart zelf dat kermt, zucht, spreekt, vraagt.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Jarig

Pastor Pierre hoopt  op 8 augustus zijn 54e verjaardag te vieren. Wij wensen hem een mooie dag en een goed nieuw levensjaar!

 

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder op de pagina vieringen.

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

We gaan naar Rome…..

In mei 2015 organiseert het bisdom een bedevaart naar Rome voor iedereen uit het bisdom die mee wil. De bisschoppen Punt en Hendriks gaan beide mee.  In de komende maanden zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden. Hoe u zich aan kunt melden, hoort u ook binnenkort. Een unieke reis!