Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Doopsel en vormsel in 2015

Voor mensen die als kind niet gedoopt zijn, maar in latere levensfase kennis hebben gemaakt met het katholieke geloof en die zich bij de gemeenschap van gelovigen willen aansluiten, bestaat er binnen de Vredesparochie de mogelijkheid om het sacrament van de Doop te ontvangen. Ook voor (katholieke) christenen die het sacrament van het Vormsel nooit hebben ontvangen is dit alsnog mogelijk.

De doopplechtigheid zal met Pasen plaatsvinden, het Vormsel zal op Pinkster zaterdag plaatsvinden.

Vanaf januari organiseert de werkgroep Volwassenen Initiatie een 8-tal bijeenkomsten als voorbereiding voor de kandidaten op de plechtigheden.

Geďnteresseerden vanaf 16 jaar kunnen tot eind december hierover contact opnemen met pastor Valkering.

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

Zondag 21 september vierden wij 90 jaar Vredeskerk.

Op die dag kon ook de toren beklommen worden.

Andre Buijs heeft op zijn klimtocht een filmpje gemaakt, opgeluisterd met stemmige muziek van Gabriel Faure. Dit filmpje is hier te bekijken.

Er is ook een versie met muziek van U2: hier.

 

Hier nog een kleine  fotoreportage van de feestelijke dag.

 

90 jaar Vredeskerk: uit het dagboek van pastoor Nuijen

Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons kerkgebouw grijpen we terug naar de beginjaren. Het dagboek van bouw-pastoor  Nuijen geeft daar een zeer gedetailleerd beeld van.  Uiteraard melden we hier slechts fragmenten; het dagboek telt maar liefst 322 bladzijden! Klik hier.

 

Paas- nacht- wake: 5 april  2015

De vastentijd is nog niet begonnen maar toch willen wij u alvast informeren over de nachtwake op 5 april.

De Paasviering waarin 5 volwassenen het sacrament van het H. Doopsel zullen ontvangen begint op zaterdagavond 4 april om 21:30 uur. Na de doop wordt de viering  voortgezet in de vorm van een nachtwake. Deze begint om 24:00/00.00 uur in het donker en eindigt voor zonsopgang om 06:00 uur met de  viering van de H. Eucharistie. De nachtwake is opgedeeld in 12 blokken van een half uur. Elk half uur heeft hetzelfde patroon: eerst een korte lezing, dan een persoonlijk woord, daarna zang en als afsluiting een lange stilte voor meditatie.

Het is de nacht waarin de steen voor het graf wordt weggerold, de nacht van het lege graf, de nacht van de Opstanding van Jezus Christus. Wie zoekt naar verdieping en het Paasmysterie in al zijn volheid wil ervaren, is van harte welkom. U kunt ook eventueel wat later komen of eerder weggaan. Na de H. Eucharistieviering is er een Paasontbijt.

Mocht u belangstelling hebben om deze Paasnachtwake geheel of gedeeltelijk met ons mee te vieren dan wil ik u vragen u aan te melden bij Suzette van Balen s.c.m.balen@upcmail.nl of bij Anya Banen af.banen@tele2.nl

 

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

 

Lees hier

 

We gaan naar Rome…..

 

In mei 2015 organiseert het bisdom een bedevaart naar Rome voor iedereen uit het bisdom die mee wil. De bisschoppen Punt en Hendriks gaan beide mee. 

Hier verdere info.

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geďnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

Cursus Icoonschilderen Plein van Siena

 

Iconen zijn een venster op de eeuwigheid. Alle iconen, wie er ook afgebeeld wordt, stralen door het licht van Christus.

Maar hoe maakt je een icoon?

Vanaf 19 januari a.s. kunt u dat leren op het Plein van Siena. In 12 lessen van 2,5 uur schildert u een eigen icoon naar een origineel Grieks voorbeeld. Stap voor stap komen de verschillende stadia aan de orde.

Daarbij leert u basistechnieken zoals, het vergulden met bladgoud, het maken van verf op basis van ei tempera en de techniek van het schilderen zelf.

Natuurlijk wordt er tijdens de cursus ook ingegaan op de betekenis en achtergronden van de iconen door de eeuwen heen. Hoewel het schilderen van iconen wordt gezien als een gebed staat bij de cursus wel het lesgeven en uitleg geven centraal.

De cursus wordt gegeven door Jeroen Spitteler, leerling van de bekende iconenschilder Jan Verdonk.

 

Waar: Plein van Siena, Rijnstraat 109 (Rivierenbuurt)

Wanneer: vanaf 19 januari, 12 maandagen van 12.30-15.00 (niet op 21 febr. en 6 april)

kosten: € 175. (inclusief materiaalkosten)

 

U kunt u opgeven bij de coördinator van het Plein van Siena, Sandra Lindeman (telnr. 020-4422009, b.g.g. 06-40203577

bereikbaar: ma, di, wo, vrij van 9.00-15.00 uur)

Of via Jeroen zelf (jheronimus@gmail.com/06-29400644)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

We three kings of Orient are;/Bearing gifts we traverse afar,/Field and fountain, moor and mountain,/Following yonder star.

 

Wij zijn drie koningen uit het oosten. Van verre gekomen doorkruisen wij met onze geschenken velden, stromen, moerassen, bergen - volgend gind're ster.

 

O star of wonder, star of night,/Star with royal beauty bright,/Westward leading, still proceeding,/Guide us to thy perfect light.

 

O wondere ster, nachtelijke ster, ster van heldere, koninklijke schoonheid, die westwaarts leidt, altijd verdergaand, leid ons tot uw volmaakte licht.

 

- De tekst van een Christmas carol die ik op Nieuwjaarsdag hoorde zingen en waarvan tekst en melodie sindsdien door mijn hoofd gaan. Een lied dat prachtig verklankt en verwoordt de charme, de romantiek, de magie van dit hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen: de magie van Jezus, het kind in de kribbe, Christus die mensen in alle tijden en van overal op aarde aantrekt als een magneet. "Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie, duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op, en zijn glorie is boven u verschenen. Volken komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op, en zie om u heen: van overal komen ze naar u toe; uw zonen komen van verre; uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde." Aldus de profeet Jesaja in de eerste lezing vandaag. En ik hoop dat u het met hem een beetje mee kunt voelen vanwege wat wij vandaag vieren, vanwege Christus die geboren is, die door mensen is ontdekt en die door mensen steeds opnieuw ontdekt wórdt als zin en vreugde van en voor hun bestaan, hun leven hier op deze aarde.

 

Beluister de carol hier.

 

Lees hier en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.