Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Mensen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven.  Vadere biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de meerdaagse waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, …  Zie voor meer informatie www.vadere.nl

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

 

Optreden “Verenigde koren van de Vredeskerk”

koor1

Al vele jaren is het een goed gebruik dat onze koren een keer samen zingen in de hoogmis. Dit jaar gaat dat gebeuren op 2 juli a.s. Gezongen worden de vaste gezangen uit de Messe  in C van Bruckner, het Locus iste en Tantum Ergo, ook van Bruckner en een Nederlands intrede- en slotlied.

Dit alles onder leiding van Marga Schoutens, dirigente van het Canticum Anglicum, Gottfried Stöhr die het Salve Reginakoor dirigeert en Mark Walter, de dirigent van het Koor van de Lieve Vrede.

Organist Michiel  Mirck zorgt voor de instrumentale begeleiding.

We mogen ons heel gelukkig prijzen om één keer per jaar alle koorleden  en de musici bij elkaar te zien optreden! Veel dank daarvoor lieve mensen!  -EV

 

Gods huis in de steigers

Controverses om nieuwe moskeegebouwen, restauratie van vooroorlogse synagogen, herbestemming van leegstaande kerken: de discussies over religieuze gebouwen vertellen veel over de veranderende plaats van religie in Europa. Dit boek neemt deze strubbelingen onder de loep. Waarom zijn nieuwe synagogen in Duitsland zo modern en nieuwe westerse moskeeën vaak zo conventioneel? Zijn kerkgebouwen symbolen van het christendom of juist iconen van de ontkerkelijking? Hoe materialiseer je de moderne behoefte van burgers aan rust en waarom ervaren buurtbewoners een nieuwe moskee vaak als visuele herrie?

(Pastor Pierre is ivm dit boek geïnterviewd)
Lees hier verder

“Omdat jullie van onschatbare waarde zijn”

Stadsdeel Zuid organiseert op zaterdag 1 juli samen met Vrijwilligers Centrale Amsterdam, het Concertgebouw en het Conservatorium van Amsterdam een muzikale Bedankdag voor vrijwilligers uit stadsdeel Zuid. Voor vierhonderd vrijwilligers is een afwisselend programma samengesteld van klassieke tot pop- en jazzmuziek.

Stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen verwelkomt de gasten. De middag begint met een popoptreden, gevolgd door klassieke muziek. De middag wordt afgesloten met een borrel en jazzmuziek.

Vrijwilligers die actief zijn in Zuid (in onze parochie zijn er dat al 100 !) kunnen zich opgeven via de Agenda voor vrijwilligers op de website van de gemeente.

Aankondiging 3-Korenconcert, woensdag  28 juni, 20.00 in de Krijtberg

Heb je zin in een doordeweeks koorconcertje van een uur? Een gevarieerd programma door drie enthousiaste koren, waarvan een zeker ook een kleurrijk visueel optreden garandeert? Gratis toegankelijk, en ook nog eens hartje stad Amsterdam? Woensdagavond 28 juni kunt u dan gaan luisteren naar het '3-korenconcert' in De Krijtberg, Singel 446, Amsterdam. De optredende Nederlandse koren zijn Photonen vocaal ensemble uit Amsterdam,  het Utrechts Vocaal Ensemble (UVE), beide onder leiding van dirigent Jeroen Spitteler. Speciale gast is het gerenommeerde Filipijnse Kammerchor Manila. De Nederlandse koren zingen elk een kwartier, en daarna is de 'vloer' van de kerk voor Kammerchor Manila (KM). 

Op het programma staan werken van o.a. Tsjaikovski, Mikinis, Guerrero, Sweelinck, Spitteler, Monteverdi, pop, spirituals en Filippijnse folk.

 Kammerchor Manila bestaat dit jaar 25 jaar en pakt onder leiding van dirigent Anthony Villanueva stevig uit met het avondvullende programma 'Argentum' dat ze dinsdag zingen in Hoofddorp. Het woensdagconcert in Amsterdam duurt een uur, waarvan een klein half uur voor KM, en zal aantrekkelijk zijn voor wie van variatie en contrasten houdt. KM won een aanzienlijke hoeveelheid prijzen bij koorwedstrijden, waaronder in 2014 in Olomouc (Tsjechië) de Absolute Winner Award in de Liedcompetitie. KM is een veelzijdig en enthousiast kamerkoor dat voor een deel uit professionele zangers bestaat en zeer verschillende stijlen beheerst. Het koor heeft een onderscheidende, kleurrijke presentatie en sound. Momenteel is het bezig aan de vierde Europese tournee, en doet daarvan regelmatig verslag via https://www.facebook.com/kammerchormanila/

 Meer info vind je op http://photonen.nl/concerten/

 

De kerk  De Krijtberg vindt u op het  Singel 446, 1017AV Amsterdam

Het concert duurt een uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Veelgeliefden, wat is dat: partij kiezen voor Jezus bij de mensen? Ik denk: het gaat om trouw aan wat jijzelf als diepste en hoogste waarheid en waarde in en van jouw leven begrijpt en opvat. Als je daarvoor staat en daarvoor opkomt, dan kun je veel weerstand en tegenstand over je afroepen en dat is natuurlijk lastig of zelfs

gevaarlijk - als de wolven buiten zich beginnen te roeren. Maar als je het nochtans doet, dan ben je niet alleen trouw aan jezelf maar ook aan Jezus, die hetzelfde heeft gedaan als jij dan, en daarmee ben je trouw aan God in jou. Die God, veelgeliefden, zal met jou zijn en met jou blijven, wat er ook gebeurt. Hij is en blijft dan voor jou werkelijk een vriend. Moge het voor ons allen zo zijn. Mogen wij het ervaren. Amen.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  mailto:vredam@hotmail.com

 

Bisdombedevaart Assisi

Graag breng ik de bisdombedevaart naar Assisi nogmaals bij u onder de aandacht. U heeft daar eerder een uitnodiging van de bisschop over ontvangen als ook een aankondiging voor een aantal informatiebijeenkomsten in juni.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 20 juni, woensdag 21 juni en donderdag 22 juni.  Deze bijeenkomsten zullen we meer vertellen over het programma en de reis van de bedevaart. Ook  verdere praktische informatie komt aan bod. Deze bijeenkomsten willen we verder benutten om u van de nodige promotiematerialen te voorzien om de bedevaart in uw parochie bekend te maken. We stellen het daarom op prijs als u en een ambassadeur van uw parochie aanwezig kunnen zijn bij een van de bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden via assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Ik ontmoet u graag op een van deze bijeenkomsten.Met een hartelijke groet,Lyanne Blonk