logo 1918.jpg  Vredeskerk     elke dag open

 

       RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                           MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochies de Rozenkranskerk. En hier de link naar de andere zusterparochie. de Thomasparochie, (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 3rd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

 

Kerkelijke uitvaart?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

Pastor Pierre Valkering

 

Wereldgebedsdag in Amsterdam, 1 maart 2019

Ieder jaar komt hij terug, een vaste dag, de eerste vrijdag in maart. Dan wordt er over de hele wereld gebeden, zoals christen vrouwen uit een afgesproken land dat hebben voorgesteld. Dit jaar komt de liturgie uit Slovenië, met als titel: "Welkom, God nodigt je uit." We doen, van oudsher al, van harte mee in dit gebed, ook hier in Amsterdam. Die dag organiseren we ons gebed op een aantal plaatsen door de stad heen en op verschillende tijden. Op die manier delen we die ene dag in die wereldwijde keten van gebed en verbreken die niet.

In Zuid is de bijeenkomst in de Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14, om 15.00u.

Voor de overige plaatsen kunt u terecht op de website van de Wereldgebedsdag.

Als u thuis de liturgie wilt meebidden kunt u een boekje opvragen  bijj mevrouw

I. Tol, Wannepad 17, tel. 0630417984, of mw. R. Te Vrede, email: n.vrede@upcmail.nl 

 

 

De Vastentijd komt er aan..

 

Nog een paar weken, dan gaan wij ons weer voorbereiden op het Paasfeest.

-Op 2 en 3 maart worden veertigdagenkalenders uitgereikt die ons zijn geschonken door

Joke van der Velden,de voormalige dominee van de Oranjekerk.

-Op 6 maart, Aswoensdag, begint de 40 dagentijd. Vanaf 24 februari kunt u    uw oude palmtakjes weer kwijt in de manden op de communiebanken.

-De Vastenaktie gaan we dit jaar voeren voor een waterput in een dorpje in Niger, aan de rand van de Sahel.

-Dan is er dit jaar, als daar voldoende belangstelling voor is, ook weer een      nachtelijke wake in de nacht van 20 op 21 april.

-in de Paasnacht zullen 3 volwassenen het Heilig Doopsel  ontvangen.

 

eerste communie18.jpegeerste communie18.jpeg100 jaar Vredesparochie

Het was een prachtig feest !

Hier een impressie van de feestmis. (filmpje van de feestmiddag hier. opnamen: Andre Buijs

Fotoboek  Honderd jaar Vredesparochie

Elly Visser heeft een fotoboek samengesteld. Het boek is op 9 december ter inzage en ter bestelling, maar kan ook via de email  besteld worden. Kosten 35 euro + verzendkosten. Wel graag naam en adres vermelden.Het is een boek van 30x30 cm, 28 bladzijden. Hier  een preview van het boek.

Eerste Heilige Communie

Een van de grootste feesten die we kunnen vieren, is het feest van de eerste Heilige Communie. Voor het eerst helemaal deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie.

In de Vredeskerk zal deze eerste Heilige Communieviering zijn op

Sacramentsdag, zondag 23 juni 2019       12.00 uur

Zowel de voorbereidingen als de eerste Heilige Communieviering zullen we samen met de Filipijnse gemeenschap doen.

 

De bijeenkomsten met de kinderen zijn op: 

Zondag                7 april    12.00 -13.00 uur 

Zndag   14 april 9.00 uur (Palmpaasstokken)

 

Zondag 5 mei     12.00 - 13.00 uur

Zondag                12 mei  12.00 - 13.00 uur

Zaterdag             18 mei  17.00 - 18.00 uur

Zaterdag             8 juni     17.00 - 18.00 uur

Zondag                16 juni  12.00 - 13.00 uur

Zaterdag             22 juni                ochtend

Zondag 23 juni  12.00 uur 1e H. Communie viering

 

U kunt uw kind(eren) opgeven bij :

                                                                                             

pastor P. Valkering  p.valkering@planet.nl

                                                                                             

Vera Schneijderberg vschn@hotmail.com

 

secretariaat e.m.visser@planet.nl

 

of telefonisch bij Vera Schneijderberg op 06-41116890

 

Kids

Zaterdagmiddag 2 maart, 17.00-18.00 uur kindercatechese en aansluitend de familiemis van 18.30 uur. De vastentijd komt eraan. Dus ook aandacht voor de vastenactie die in het teken staat van schoon water voor iedereen. We praten over het belang van water, via een filmpje, een quiz en nog heel wat gespetter met proefjes. Leuk als je komt en je wilt inzetten voor schoon water in de vastentijd.

Geef je op bij Vera (vschn@hotmail.com) of bij Elly (e.m.visser@planet.nl )

 

 

Tentoonstelling religieuze schilderijen van Willem Claassen  

vanaf 9 december te bewonderen op de expositiegalerij. Er zijn ook werken te zien in de kerk op verschillende plekken.

 

De-Hemel01-e1452161014514.jpg

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

over de biecht

 in het kerstnummer van De Groene Amsterdammer.

 

Lees hier  de recente preken van Pastor Pierre en anderen. 

NB: Pastor Pierre preekt tegenwoordig spontaan “uit het hoofd”.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Nashville-verklaring

Lees op de pagina preken een bijdrage van Leo Jacobs ofs.

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

De Koninklijke Weg

Dat is de titel van de autobiografie van priester Frans Horsthuis die in december 2018 op 97 jarige leeftijd is overleden. Deze priester was ervan overtuigd dat hij niets nodig had, dat de Heer wel voor hem zorgde en zo leefde hij ook meer dan 40 jaar zonder vaste woon-of verblijfplaats. Diaken Michael Buykx uit Zwolle heeft er een mooi artikel over geschreven. U kunt het vinden op de pagina preken.

 

Keep in touch met de Paus

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen" Lees hier

 

Schenken en erven

Wilt u de kerk opnemen in uw testament, of wilt u meer weten over schenken met belastingvoordeel, neemt u dan contact op met de penningmeester via email  hier

 

Een eeuw  Salve Reginakoor

Zondag 16 september vierden wij het 100-jarig bestaan van het Salve Reginakoor met (o.a.) een prachtige mis. Op de tweede foto: pastor Pierre feliciteert oom Frans (99 jaar en 54 jaar lid van het koor) met het 100-jarig bestaan.   Beluister hier enkele gezangen!