Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

 

In navolging van de succesvolle Romereis in mei 2015 organiseert het bisdom van Haarlem-Amsterdam van 14 t/m 19 november nogmaals een bedevaartsreis naar Rome. Daar sluiten we aan bij de Nederlandse bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

 

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk. Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Het belooft een unieke ervaring te worden waar iedereen zich welkom mag voelen: parochianen en pastores uit ons bisdom, bisschoppen en curie, samen op reis in verbondenheid en geloof.

 

Ook maakt u deze week een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere grote basilieken, de S. Maria Maggiore en de St. Paulus-buiten-de-Muren, en andere bekende highlights van Rome als het Pantheon, Collosseum, Piazza Navona enz. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.

De pelgrimsgroep van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal ook de ‘Scavi’ bezoeken onder de St. Pieterskerk, bijzondere archeologische opgravingen waar zich het graf van de apostel Petrus bevindt.

 

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome.

U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbare vliegtuigstoelen en hotelkamers). Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).

 

Meer informatie of voor aanmelding voor deelname:

-             op de  website van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of neem contact op via bedevaart@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of bel naar Dea Broersen (06-25021417) of pastoor Eric van Teijlingen (06-13523896)

-             op de website van de VNB www.vnb.nl of neem contact op via (073) 681 81

(de foto hierboven is van L.Hinfelaar)

 

 

                                                              

 

 

 

Eerste Communie (29 mei)

 

 

hier een kleine foto-impressie.

En hier nog een !

Internationale viering migrantengemeenschappen

Zaterdag 18 juni - O.L.V. ter Nood, Heiloo,Julianaklooster

Op 18 juni 2016 komen de verschillende migranten­gemeen­schappen van ons bisdom samen in Heiloo bij het diocesaan Heiligdom OLV ter Nood. Vanaf 12.30 uur vieren zij in de grote kapel de meertalige H. Eucharistie volgens de liturgie van de Barm­har­tig­heid, wat ook het thema van deze dag is. Hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks is de

hoofd­cele­brant en een aantal priesters uit de diverse gemeen­schappen zal concelebreren.

Met mede­werking van veel koren die in hun eigen taal zingen en andere sprankelende muzikale bijdragen belooft het een heel speciale viering te worden, een ontmoeting in geloof met zoveel verschillende nationaliteiten!

Na de viering wordt het programma vervolgd met muziek, dans, verkoop van spulletjes en simpele etenswaar op het terrein van het klooster.

Wie deze dag zou willen bijwonen: u bent van harte welkom, maar uitsluitend na reservering van een plaatsbewijs. Gezien de te verwachten opkomst is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen een zit­plaats in de kapel heeft.

U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw D.P. Broersen, coördinator, via e-mail op broersen@dekenaat-amsterdam.nl of telefonisch op 06-25021417.

 

Huisvesting gezocht voor Syrische vluchtelingen

 

De katholieke zogenaamde Sant' Egidiogemeenschap, ontstaan in de zestiger jaren in Rome, is nadien de hele wereld overgewaaid en sinds enige tijd ook in Amsterdam gevestigd: in de Mozes-en-Aäronkerk en het Mozeshuis, aan het Waterlooplein. De mensen van Sant' Egidio voelen zich geroepen om zich in te zetten voor arme mensen en mensen in nood. In dit verband heeft men ook contact met Syrische vluchtelingen. De oud-parochiesecretaris van de Rozenkransparochie, Liene Denkers, is erbij betrokken. Liene schreef mij: "Omdat de gemeente Amsterdam tijd nodig heeft om woonruimte te vinden, is Sant' Egidio op zoek naar mensen die voor een beperkt aantal maanden gastvrijheid willen bieden aan christelijke Syrische vluchtelingen die in het Mozeshuis Nederlandse les krijgen. Het gaat om vaak goed opgeleide jonge mensen in de leeftijd van 20 - 30 jaar. De meeste vluchtelingen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen en zitten in kampen in afwachting van toewijzing van een huis. Er wordt niet verwacht dat de mensen hun eigen leven overhoop gooien omdat de vluchtelingen naast frequente Nederlandse lessen ook geholpen zullen worden met het zoeken naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Wel moeten de mensen sterk in hun vel zitten en niet schrikken als de vluchteling een keer lastig of verdrietig is omdat zij wel het een en ander te verwerken hebben."

Wie op dit verzoek in wil gaan kan contact opnemen met:

Sant’Egidio Nederland

Waterlooplein 205

1011 PG Amsterdam

Mail: info@santegidio.nl

Telefoon: 020-233 15 22

 

-pastor Pierre Valkering

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

"Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven" hoorden wij Jezus vandaag in het Johannes-evangelie zeggen. Mogen wij die helper in ons persoonlijk leven én in ons gezamenlijk, in ons kerkelijk leven daarom altijd dichtbij weten. Die helper staat achter ons en is in ons, in ons midden ook. Die helper, de Heilige Geest, wil met ons verder gaan. En Hij wil vérder met ons gaan. Laten wij Hem in ons dan bégaan. Laten wij Hem in ons Zijn gang gaan. En laten wij met Hem, met die Geest, meewerken.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerkelijke uitvaart ?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

-pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 

Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!   Lees hier verder.