Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

De Omdenkers

is een muzikale theatervoorstelling georganiseerd door de RK parochies en de Protestantse Diakonie Amsterdam. De voorstelling handelt over mensen die in armoede leven of dakloos zijn geweest. De spelers zijn de armen zelf en zij werken samen met professionele theatermakers. In de maand april zijn er nog 2 voorstellingen: in de Krakeling, op 29 en 30 april a.s . Meer informatie kunt u achter in de kerk vinden of op www.wresinskicultuur.nl

 

Voorstelling “Hangouderen”

Het stadstoneel trekt momenteel door de Pijp met een leuke voorstelling over het vergrijzen van de babyboomers. Een van onze pasgedoopte parochianen is een van de actrices. Op 8 mei treedt de groep op in de Oude Raai, om 15.00 uur en op 10 mei om 15.00 uur in de Oranjekerk. Kaarten zijn aan de zaal te koop à 5 euro. Meer informatie achter in de kerk of op www.stadstoneel.com

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

Zondag 21 september vierden wij 90 jaar Vredeskerk.

Op die dag kon ook de toren beklommen worden.

Andre Buijs heeft op zijn klimtocht een filmpje gemaakt, opgeluisterd met stemmige muziek van Gabriel Faure. Dit filmpje is hier te bekijken.

Er is ook een versie met muziek van U2: hier.

 

Hier nog een kleine  fotoreportage van de feestelijke dag.

 

90 jaar Vredeskerk: uit het dagboek van pastoor Nuijen

Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons kerkgebouw grijpen we terug naar de beginjaren. Het dagboek van bouw-pastoor  Nuijen geeft daar een zeer gedetailleerd beeld van.  Uiteraard melden we hier slechts fragmenten; het dagboek telt maar liefst 322 bladzijden! Klik hier.

 

Motorenzegening

Voor de 6e keer alweer maakten op 12 april motorenbezitters hun opwachting voor de jaarlijkse motorenzegening. Zij vertrouwen daarmee  op een goed en veilig “tuf”-seizoen voor henzelf en andere weggebruikers.

 

 

 

imagesHerdenking 4  en 5 mei

Op maandag 4 mei gedenken we in de viering van 12.30 uur speciaal de mensen van de Verzetsgroep die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog actief is geweest vanuit de Vredeskerk. Voor de nabestaanden is er na de viering een ontmoetingsmogelijkheid in de pastorie. Van harte welkom!

In de Obrechtkerk is er op 4 mei om 19.45 uur een herdenkingsconcert (het Requiem van Mozart).

Een dag later, 5 mei, vieren we 70 jaar bevrijding. Een dag om heel dankbaar voor te zijn, zeker in de wereld van dit moment met zijn talloze conflicten en oorlogen.

 

Mariabedevaart op 1 mei

Zoals wellicht bekend, is een aantal parochianen van 2 t/m 7 mei op bisdom-bedevaart naar Rome, alwaar zij o.a. de Sint Pieter zullen bezoeken.

Nu hebben wij in Nederland ook een “Sint Pieter”, dat wil zeggen de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch, een kopie in kleinere vorm van de Sint Pieter in Rome (eigenlijk een combinatie van de Sint Pieter en de Sint Jan van Lateranen) :

 

http://www.dagjeweg.nl/img/afb/f/3/5/r0-a7-586-301-12775-inhoud-basiliek-oudenbosch.jpg

 

Het leek ons daarom aardig om voor de thuisblijvers dit jaar de Maria-bedevaart naar Oudenbosch te organiseren.

De kerk is een bezoek meer dan waard en in de middag kunnen we er in een van de kapellen de rozenkrans bidden. Er is ook een winkeltje met mooie beeldjes en een museumpje. Uiteraard wordt er ook voor koffie en een lunch gezorgd. De kosten weten we nog niet precies, dat is nog even afhankelijk van het vervoer. Koffie en lunch zullen ca. 20 euro bedragen. Opgeven kan hier. We hopen op een grote groep deze keer!

 

IDAHOT-wake 17 mei in Oranjekerk

Pastor Pierre Valkering zal een van de voorgangers zijn bij deze wake.

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

. "Een keer trek je de conclusie: Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom, een pakketje schroot, met een dun laagje chroom." We horen het Henk Westbroek met Het Goede Doel nog zingen (1983). Vriendschap is een illusie. En dan komen er in ons allemaal beelden op en herinneringen boven. Misschien voelen we dan allemaal wel een zekere pijn. Ik denk: we hebben allemaal wel mensen in wie we ons teleurgesteld hebben gevoeld of voor wie dat nog altijd geldt, mensen die ons verlaten hebben. En misschien realiseren we ons wel dat wij ook zelf niet altijd even trouwe en goede vrienden en/of familieleden geweest zijn en dat er mensen, anderen zijn die ook over ons misschien wel klachten hebben, ooit uitgesproken of ook nóóit uitgesproken, ónuitgesproken klachten. Mensen kunnen ook ernstig teleurgesteld zijn in zichzelf. Wíj kunnen het zijn in ónszelf. The boulevard of broken dreams. De boulevard van gebroken, van afgebroken, van verloren dromen, van teleurgestelde, van gedesillusioneerde mensen.

Hoe gaan wij daarmee om?

Hoe ermee om te gaan?

Hoe doet Jezus het? Hoe gaat Hij om met die slappe hap van Zijn vrienden, met die mensen die allemaal zo duidelijk hun beperkingen, hun tekortkomingen hebben?

We hebben het gehoord veelgeliefden: Hij, Jezus, komt opnieuw naar hen toe. Van de andere kant van de dood, van 'gene zijde', benadert Hij hen opnieuw. De deur is op slot. Zijn verzamelde leerlingen zitten zelf op slot. Hun hart zit op slot. Hun geest zit op slot. Maar Jezus komt toch binnen. Hij wenst hen vrede, eenvoudig "Vrede".

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Mei-Mariamaand

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. De komende meimaand is vanouds de Mariamaand bij uitstek. Door het bidden van de rozenkrans kunt u deze maand als zodanig op een prachtige manier beleven. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks. In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr.

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier