Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

Kinderkatechese en 1e H. Communie

Op 17 september gaat de kindercatechese weer van start. Kinderen van 7-9 jaar van de Vredeskerk en van de Rozenkranskerk zijn welkom op donderdagmiddag van 15.45 tot 17.30 uur in de pastorie van de Rozenkranskerk. Er is ook een  groep voor kinderen van 4-6 jaar.

In de Vredeskerk gaat het 1e Communieproject in maart 2016 van start, op de zaterdagmiddag. Wij doen de eerste Communievoorbereiding samen met de Filippijnse gemeenschap.

Kinderen die aan de catechese willen deelnemen en/of de 1e H. Communie willen doen, kunnen worden opgegeven via het secretariaat, email e.m.visser@planet.nl.  Een van de voorwaarden voor het doen van de

1e H. Communie (op 29 mei 2016)  is wel dat zeer regelmatig de familiemis (of de hoogmis) wordt bijgewoond.

Ouders met kinderen in de genoemde leeftijd die staan ingeschreven in het ledenbestand krijgen allemaal nog persoonlijk bericht.

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

De inspiratiegroep komt na de vakantie weer voor het eerst bijeen op maandag 31 augustus om 20.00 uur in de pastorie van de Obrechtkerk.

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

 

missioWereldmissiemaand 2015: Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Pakistan is een islamitisch land waar minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar hebben: er is armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer te worden van geweld. Het land heeft 180 miljoen inwoners, die voor het overgrote deel moslim zijn.  In het land wordt volgens de sharia, de islamitische wet, recht gesproken. In 1986 werd de blasfemiewet, de wet op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed , ingevoerd.  Alle minderheden lijden onder deze wet, niet alleen de christenen.

Het aantal katholieken bedraagt 1,15 miljoen.  De katholieke Kerk heeft in Pakistan zeven bisdommen. Met onderwijs en gezondheidszorg draagt de Kerk bij aan de ontwikkeling van Pakistan. Missio steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk. Zo  wordt een tehuis gefinancierd waar zusters geestelijk gehandicapte kinderen opvangen, zijn er hulpprogramma’s voor vrouwen die slachtoffer worden van geweld en misbruik en worden er leken (catechisten) opgeleid die de pastorale zorg en sociale taken in de dorpen op zich kunnen nemen.

Voor deze doelen is er op 18 oktober een deurcollecte. Van harte aanbevolen. Werkgroep MOV

 

Door het geloof bij elkaar

De ontmoeting tussen Fred Leeman en Roy Peters kan op zijn minst wonderlijk genoemd worden. Deze twee nieuwe katholieken vonden elkaar in onze kerk, maar al eerder kruisten zij elkaars pad. Peters was het meesterbrein van de grote Van Gogh-roof in 1991. Twintig doeken werden uit het Van Gogh museum gestolen in een van de grootste kunstroven ooit. Leeman was toentertijd conservator in het museum. Ruim twintig jaar later worden deze twee mannen door het geloof bij elkaar gebracht.

In: Kruispunt, KRO/RKK, vermoedelijke uitzend-datum: 25 oktober, tussen 23.00 en 23.20 uur. Pastor Pierre Valkering

 

Oktober - rozenkransmaand

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. Oktober is vanouds de rozenkransmaand. Laten wij daar dus iets mee doen. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks (niet op zondag). In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr. 

 

Samen Amsterdam: vrijwilligers gezocht voor “maatjesproject”

Het Rode Kruis is op zoek naar vrijwilligers voor het “maatjesproject”. De organisatie wil daarmee zeer eenzame mensen (en dat zijn in  Amsterdam 1 op de 11 inwoners) weer wat vreugde in het leven geven.  Een “maatje” verbindt zich voor 1 jaar aan een eenzame in de buurt en bezoekt hem/haar twee keer per maand.

Het Rode Kruis besteedt veel aandacht aan een

goede match tussen vrijwilliger

en te bezoeken eenzame. Als u  meer wilt over dit maatjesproject weten of misschien vrijwilliger wilt worden, kunt u achter in de kerk folders met meer informatie vinden. U kunt ook kijken op www.rodekruis.nl/amsterdam

 

Nieuwe Alpha cursus Vredeskerk/Obrechtkerk in najaar 2015

 

AlphaHeb je altijd al kennis willen maken met het christelijke geloof, of meer daarover willen weten? Wil je weten wie Jezus is, of je verder in het geloof verdiepen? In de Alpha cursus worden de beginselen van ons christelijk geloof behandeld aan de hand van allerlei thema’s zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom bidden? Hoe relevant is de Bijbel? Hoe zit het met de Kerk? De inleiding wordt telkens door een andere spreker verzorgd, en in de groep praten we verder over dit onderwerp, uiteraard met respect voor ieders mening. We beginnen de avond altijd met een gezamenlijke maaltijd.

Het zijn heel interessante avonden, bedoeld voor zowel gelovigen als ongelovigen, beginners en gevorderden. Iedereen is welkom om aan deze cursus deel te nemen. Kosten zijn 75 euro (deze prijs is inclusief twaalf maaltijden, consumpties en het alpha boekje). Indien de kosten een probleem zijn, kan daarin worden tegemoetgekomen.

Op woensdag  21 oktober 2015 is de introductieavond, in de RK Vredeskerk in de Pijp. We starten om 18.30 met een gezamenlijke maaltijd.  Als je geïnteresseerd bent, volgen er daarna nog  9 woensdagavonden (tot en met 9 december en 13 en 20 januari) en een weekend. De laatste avond staat gepland op 20 januari 2016.

Voor meer informatie of aanmelden  voor de cursus: vul het aanmeldingsformulier in of neem contact op met  ons Alpha team. Marco Voorhuis: marco.voorhuis@hetnet.nl :  Jos de Keizer: josennienke@casema.nl : Bernadette Spieker: b.m.spieker1@kpnmail.nl Sylvia van Steenis: sylviavansteenis@live.nl Olof Bekedam: bekedam-kerk@hotmail.nl

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Wat zou het mooi zijn, veelgeliefden, denk ik ook; wat zou het mooi zijn als het naast elkaar bestaan op aarde van verschillende vormen van inspiratie en geloof, ook binnen het christendom en binnen onze eigen Roomse kerk trouwens; wat zou het mooi zijn als dat naast elkaar bestaan van geloven, tempels, moskeeën en kerken voor ons aanleiding zou zijn tot een concurrentie in goedheid, als dat een stimulans zou zijn voor ons om als christenen juist ook ons beste beentje voor te zetten, om ons van onze beste kant te laten zien, juist ook door ons niet af te zetten tegen 'de anderen', de andersgelovigen. Laten wij hen in hun waarde laten. Al die vluchtelingen die nu vanuit het Midden-Oosten in het vanouds christelijke Europa arriveren, wat krijgen die van óns te zien, hoe maken zij óns mee? Dát, veelgeliefden, zal voor een belangrijk deel bepalen hoe zij over óns zullen denken en met óns zullen omgaan. En als die ervaring een goede is, dan zal daar hopelijk een gunstig effect van uitgaan, óók op de landen waar zij vandaan komen en waaruit zij zijn weggevlucht. Als ons geloof beter is in z'n effecten dan dat van de moslims, en dat is natuurlijk nog maar de vraag, maar als het zo is, dan zal dat moeten blijken en dan zullen wij dat zelf waar moeten maken

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerk of museum?

Tijdens zijn algemene audiëntie op

9 september van dit jaar heeft

paus Franciscus gezegd: "Een echte kerk moet een gastvrij huis zijn, met de deuren open, altijd. Kerken, parochies, met gesloten deuren moeten zich geen 'kerken' noemen, die moeten zich 'musea' noemen".

Deze woorden waren vast niet onaardig bedoeld voor musea. In

Amsterdam hebben die royale openingstijden en over bezoek niet te klagen. Ik ben in het licht van de woorden van de paus echter heel blij  en dankbaar dat onze Vredeskerk alle middagen van 12.15 uur tot 18.15uur open is. Heel veel dank aan iedereen die dat mogelijk maakt.

Pierre Valkering, pr.

 

Laudato Si

In mei van dit jaar is de 2e encycliek van paus Franciscus verschenen: Laudato Si. Deze encycliek is volledig gewijd aan de zorgen over ons klimaat en de verantwoordelijkheid die mensen daarvoor hebben. Op 15 september van 20-22 uur a.s. wordt in de RK kerk in Hoofddorp een lezing over deze encycliek gehouden: “Wat zegt de paus over het klimaat  en wat kunnen wij doen”?  Verder zijn er korte presentaties over reeds genomen milieu-maatregelen door kerken. Een brief met meer informatie ligt achter in de kerk. U kunt zich aanmelden voor deze avond bij caritis@bisdomhaarlem.nl

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Vormingsaanbod Bisdom 2015-2016

Het bisdom heeft een brochure uitgegeven met een gevarieerd vormingsaanbod. Zo kunt u  bv. deelnemen aan een cursus over de nieuwe encycliek van de paus over het milieu, een cursus over barmhartigheid n.a.v. het” Jaar van de Barmhartigheid” dat eind van dit jaar zal aanvangen en vele andere cursussen. De brochure ligt achter in de kerk. U kunt ook een exemplaar bestellen bij www.tiltenberg.org

 

 

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

 

hek-nederlandDe dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

 

Voorprogramma met Tineke Strik

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) een korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Tineke Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.

 

Programma:

15.15 uur:  inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur:  vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur:  nagesprek

17.00 uur:  start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823, of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 06 - 81673263 (Gerard Moorman)

 

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.