Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

Vormingsaanbod Bisdom 2015-2016

Het bisdom heeft een brochure uitgegeven met een gevarieerd vormingsaanbod. Zo kunt u  bv. deelnemen aan een cursus over de nieuwe encycliek van de paus over het milieu, een cursus over barmhartigheid n.a.v. het” Jaar van de Barmhartigheid” dat eind van dit jaar zal aanvangen en vele andere cursussen. De brochure ligt achter in de kerk. U kunt ook een exemplaar bestellen bij www.tiltenberg.org

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

De inspiratiegroep komt na de vakantie weer voor het eerst bijeen op maandag 31 augustus om 20.00 uur in de pastorie van de Obrechtkerk.

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

Inspiratiegroep

Op zaterdag 12 december begeleidt de inspiratiegroep de viering van 12.30 uur. Pater Noom zal voorgaan. Na afloop is er een lunch in de pastorie. U bent van harte welkom.

 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 

 Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen! 

Lees hier verder.

 

Aswoensdag - 10 februari:

het begin van de veertigdaagse vastentijd.

"Het vergankelijke zó gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige"

(Prefatie II van de veertigdagentijd)

 

Maar liefst 200 mensen ontvingen woensdag het “askruisje” in onze kerk.

 

 

 

 

 

 

 

De vasteninzetformulieren, waarmee u voor uzelf de vastentijd op een zinvolle manier kunt invullen, liggen achter in de kerk en u kunt ze ook hier vinden.

De Vastenactie gaan wij dit jaar voeren voor Oeganda. Daarover meer in de volgende Vredesklok. De actie van vorig jaar voor Sri Lanka heeft 1050 euro opgebracht.

 

Vrijwilligersmiddag

Onze parochie mag zich verheugen in een groot aantal vrijwilligers die (zo zei pastor Pierre) de kerk 365 dagen per jaar open houden. Onlangs bood het parochiebestuur de vrijwilligers een feestelijke middag aan. Na de Eucharistieviering in de zijkapel

en de lunch waren er twee interessante workshops

En hapje/drankje tot besluit. Erg gezellig!

 

palmpaasKids corner

Palmpasen

Ook dit jaar gaan we op Palmzondag van 9-10 uur weer palmpaasstokken maken en die samen met de kinderen van de Oranjekerk laten zien aan de bejaarde mensen in Zorgcentrum D’Oude Raai. Kinderen kunnen worden aangemeld bij Floor Slom, tel. 6711776 of via de formulieren die achter in de kerk  liggen. De kosten zijn€ 3,00. Wij hopen op een optocht met veel kinderen naar D’Oude Raai! De oude mensen waren vorig jaar heel erg blij om al die mooie stokken te mogen bewonderen!

Eerste Heilige Communie

Zoals al eerdervermeld starten binnenkort             de voorbereidingsbijeenkomsten voor de 1e Heilige Communie.  Ouders met kinderen in de leeftijd van 7-9 jaar hebben inmiddels gericht gehad. Mocht u geen bericht hebben gehad, maar wel uw kind willen laten    deelnemen, belt u dan even naar Floor Slom: 020-6711776.

De data van de bijeenkomsten zijn: 19 maart – 2 april – 9 april – 16 april-  23 april en 21 mei.  De dag van de 1e H. Communie is 29 mei.

Van kinderen wordt wel verwacht dat zij heel regelmatig deelnemen aan de familiemissen.

 

Stille Omgang

Deze vindt dit jaar plaats in de nacht van 12-13 maart/ Voor alle verdere info klik hier.

Door het geloof bij elkaar

De ontmoeting tussen Fred Leeman en Roy Peters kan op zijn minst wonderlijk genoemd worden. Deze twee nieuwe katholieken vonden elkaar in onze kerk, maar al eerder kruisten zij elkaars pad. Peters was het meesterbrein van de grote Van Gogh-roof in 1991. Twintig doeken werden uit het Van Gogh museum gestolen in een van de grootste kunstroven ooit. Leeman was toentertijd conservator in het museum. Ruim twintig jaar later worden deze twee mannen door het geloof bij elkaar gebracht.

De uitzending is al geweest, maar u kunt hem hier nog zien.

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Gisteren stond er in het wetenschapskatern van de krant (NRC) een column van de biochemicus Martijn Katan, emeritus-hoogleraar van onze eigen Vrije Universiteit. Hij schrijft over de mondiale milieu-problematiek. Ik citeer: "Wat we nodig hebben", in dat verband, "is een leider met visie die ons meesleept (...). Gelukkig is er zo'n leider. Hij heet Jorge Bergoglio. Als student had hij een bijbaantje als uitsmijter in een nachtclub. Hij werkte ook als chemisch analist in een laboratorium; hij weet dus wat CO2 is.

Sinds 2013 heet hij paus Franciscus. Hij heeft geen kleinkinderen, maar wel een intens geloof. Hij hoeft geen verkiezingen te winnen, subsidies binnen te halen of carrière te maken, hij kan zeggen waar het op staat en dat doet hij: we mishandelen onze zuster Aarde, we zetten haar rijkdommen om in afval en intussen maakt de zucht naar spullen ons ongelukkig. We zijn zondaars, laten we ons bekeren. Is dat de taal die we nodig hebben? Ik ben opgegroeid met wantrouwen jegens de katholieken", aldus Martijn Katan, "maar dit spreekt mij aan".Zo! Dan hoort u het, veelgeliefden, dan hoort u het ook eens van een ander.  

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

kruisbloemEen heel vervelende martelaar

 

-door pastor Pierre Valkering

 

Op donderdag 15 oktober was ik in het pand van het R.C. Oude Armenkantoor aan de Keizersgracht aanwezig bij de presentatie van een boekje met teksten van en over de op 7 april vorig jaar in het belegerde en gebombardeerde Homs, Syrië, vermoorde pater-jezuïet Frans van der Lugt. Zijn Amsterdamse medebroeder Paul Begheyn stelde het samen onder de titel Frans van der Lugt SJ 1938-2014. Bruggenbouwer en martelaar in Syrië (117 p., een uitgave van de Valkhof Pers te Nijmegen, E 12,50).

Lees hier verder op de pagina preken

 

Kerk of museum?

Tijdens zijn algemene audiëntie op

9 september van dit jaar heeft

paus Franciscus gezegd: "Een echte kerk moet een gastvrij huis zijn, met de deuren open, altijd. Kerken, parochies, met gesloten deuren moeten zich geen 'kerken' noemen, die moeten zich 'musea' noemen".

Deze woorden waren vast niet onaardig bedoeld voor musea. In

Amsterdam hebben die royale openingstijden en over bezoek niet te klagen. Ik ben in het licht van de woorden van de paus echter heel blij  en dankbaar dat onze Vredeskerk alle middagen van 12.15 uur tot 18.15uur open is. Heel veel dank aan iedereen die dat mogelijk maakt.

Pierre Valkering, pr.

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Met Maria op weg

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. De komende adventsperiode is als zodanig echt een Mariatijd. Door het bidden van de rozenkrans kunt u, met Maria, op een prachtige manier toeleven naar het Kerstfeest. In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr. 

 

.