Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

De inspiratiegroep komt na de vakantie weer voor het eerst bijeen op maandag 31 augustus om 20.00 uur in de pastorie van de Obrechtkerk.

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

Studiedag in Heiloo voor o.a. betrokken gelovigen

Het bisdom organiseert op 4 september een dag in Heiloo met als thema: Missionair pastoraat: Hoe kijken we op dit moment naar de situatie van onze Kerk, ons bisdom, onze parochies? Hebben we (nog) visie voor de toekomst ? Proberen we krampachtig het tij te keren, zitten we onze tijd uit of is er een andere weg ? Volgens inleider Christian Hennecke pr is het de kunst om te zien wat God aan het doen is onder de mensen in deze tijd, en daarop in te spelen. Achter in de kerk vindt u het gehele programma. U kunt zich voor

1 september opgeven bij pvermeer@bisdomhaarlem-Amsterdam.nl

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

 

hek-nederlandDe dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

 

Voorprogramma met Tineke Strik

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) een korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Tineke Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.

 

Programma:

15.15 uur:  inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur:  vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur:  nagesprek

17.00 uur:  start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823, of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 06 - 81673263 (Gerard Moorman)

 

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.

 

15 augustus: Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming

en patroonsfeest van de Vredesparochie

 

 

 

Aan het einde van de eucharistieviering trokken we in een korte processie om de kerk, met brandende kaarsen en met voorop het vaandel met de afbeelding van Maria ten Hemelopneming. Onderweg werden Marialiederen gezongen.

Daarna was er gezellig samenzijn.

 

 

 

 

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Maar dan het Evangelie... Jezus' leerlingen wassen hun handen niet voordat ze gaan eten! zo werd geconstateerd door farizeeën en schriftgeleerden. En zíj zijn de religieuze deskundigen, de godsdienstige professionals. Zij weten er alles van: van dat overgeleverde woord van God. Dat wil zeggen... Jezus maakt daar een kanttekening bij. Of liever gezegd: Hij zet daar een vraagteken bij. Wat ze beweren, zegt Jezus,  dat is niet wat God wérkelijk heeft gezegd en zegt en van ons vraagt, maar dat is "traditie", traditie van mensen. Ze zeggen dat 't van God komt, maar dat is niet zo. Het komt uit hun, uit onze eigen koker. Het begrip "traditie" zoals het voorkomt in onze evangeliepassage van vandaag, zoals Jezus daarover spreekt, heeft een ongunstige, een kwalijke betekenis. Door die traditie wordt het woord, het gebod van God feítelijk ontkracht. Wat Jezus hier zegt, veelgeliefden, dat mag ons dus kritisch doen zijn ten opzichte van wat óns als traditie wordt voorgehouden: Hoe authentiek en echt van Godswege is die traditie? Worden ook aan ons wellicht als zodanig niet zaken te geloven en te praktiseren voorgehouden die dat helemaal niet zijn: authentiek en van Godswege?

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Hoe overleef je in Amsterdam ?

Op zaterdag 12 september vanaf 10.30 uur kunt u met de organisatie Underground een wandeling maken waarin u met andere ogen leert kijken naar het leven op straat: mensen zonder dak boven hun hoofd, gevlucht, verslaafd, verloren. De gidsen weten uit eigen ervaring waar ze het over hebben. Deskundigen in het overleven op straat. Meer informatie achter in de kerk en op www.amsterdamunderground.org. Aanmelden is nodig via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl