Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder op de pagina vieringen.

 

Volwassenencatechese in de Obrechtkerk

In de komende maanden worden in de Obrechtkerk een aantal avonden georganiseerd met als thema “De feesten in het kerkelijk jaar”.

Op 20 oktober spreekt pater Vervooren over de Mariafeesten, op 17 november bespreekt pater Brenninkmeijer het feest van Kerstmis en op 8 december gaat pastor Koot in op het feest van Driekoningen. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie kunt u vinden  op www.obrechtkerk.nl

 

Digitale Adventsretraite

De Amsterdamse Jezuïeten bieden dit jaar een digitale ignatiaanse adventsretraite aan onder de titel “Kostbaar in Mijn ogen”. Per mail kunt u dagelijks gebedsmateriaal ontvangen via www.ignatiaansbidden.org

 

We gaan naar Rome…..

 

In mei 2015 organiseert het bisdom een bedevaart naar Rome voor iedereen uit het bisdom die mee wil. De bisschoppen Punt en Hendriks gaan beide mee. 

Twee informatieavonden

Boeiende informatie over de stad Rome.

Dinsdag 18 november 20.00 uur pastorie Vredeskerk, Pijnackerstr 9, Amsterdam. 

De heer R.Mascini vertelt over de Romeinse cultuur en christelijke religie. Hoe kon het christendom zo snel groeien?

Donderdag 27 november 20.00 uur pastorie Rozenkranskerk(Obrecht), Jacob Obrechtstr. 30, Amsterdam.

Ook op deze avond neemt de heer R.Mascini ons mee naar Rome, nu over mozaïeken en andere bezienswaardigheden in de kerken. En over beroemde plekken als de Spaanse trappen, de Trevi fonteinen. 

Beide avonden zijn vrij toegankelijk voor iedereen (ook als u niet direct van plan bent met de bedevaart mee te gaan)

 

Zij waren al in Rome

In de rechtstreekse uitzending van de jubileumviering vanuit de Kerk der Friezen in Rome hoorden we twee parochianen: Wilfred Kemp zong in de zanggroep en Michiel Mirck bespeelde het orgel . Hoofdcelebrant was Mgr. Wim Eijk. De Kerk der Friezen, officieel de Kerk van de Heiligen Michaël en Magnus, is begin 2005 het officiële pastorale centrum voor Nederlanders in Rome geworden, een functie die de kerk in feite al vanaf 1985 vervulde. Deze zondag werd het 25-jarig jubileum van de kerk herdacht en gevierd.

Zie en luister hier

 

Diakonaal weekend: 15 en 16 november

Zoals inmiddels een goede gewoonte is geworden, nodigen wij 1 keer per jaar  de daklozen die dagelijks eten bij de zusters van Moeder Teresa in de Egelantiersstraat uit om in de pastorie te komen eten. Ook dit jaar doen we dat en wel op zaterdag 15 november. We gaan erwtensoep maken met roggebrood en spek. Op datzelfde worden de kerkgangers op 16 november getrakteerd. Er zal dan ook een extra collecte zijn voor het werk van de PCI.

Namens de PCI: Elly Visser

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

Zondag 21 september vierden wij 90 jaar Vredeskerk.

Op die dag kon ook de toren beklommen worden.

Andre Buijs heeft op zijn klimtocht een filmpje gemaakt, opgeluisterd met stemmige muziek van Gabriel Faure. Dit filmpje is hier te bekijken.

Er is ook een versie met muziek van U2: hier.

 

Hier nog een kleine  fotoreportage van de feestelijke dag.

 

90 jaar Vredeskerk: uit het dagboek van pastoor Nuijen

Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van ons kerkgebouw grijpen we terug naar de beginjaren. Het dagboek van bouw-pastoor  Nuijen geeft daar een zeer gedetailleerd beeld van.  Uiteraard melden we hier slechts fragmenten; het dagboek telt maar liefst 322 bladzijden! Klik hier.

 

Straks: Pieter van Velzenhof in Weesp

Pieter van Velzen maakte het prachtige Mariabeeld in onze kerk (zie de virtuele kapel). Er hangen nog 4 grote schilderijen van hem in de kerk, geschonken door zijn dochter die verheugd berichtte dat er binnenkort een straat naar haar vader genoemd zal worden.

 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Wie wenst, wie meent, wie beweert te geloven in God, die kan niet om mensen en hun noden heen. En wie 't wel doet, wie als zogenaamde 'gelovige' wél in een boogje om mensen en hun noden heen wil lopen, die is een bedrieger en een leugenaar. Zo iemand gelooft niet werkelijk in God, niet in de ware God van Israël, van Elia, van Jezus, maar die is bezig met een afgod - een god zoals die van de Baäl-priesters, en dat is een god die niet werkt, die niets doet, een god waar geen stroom op staat, een god waar je dus niets aan hebt maar door wie je alleen maar verder van huis raakt.

 "Ik vond mijn vreugde bij de mensen." Zegt het bijbelboek Spreuken.

 

Lees hier en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Cursus ter voorbereiding op Kerstmis

Michael Nefkens en Peter van Dael SJ bieden een nieuwe cursus aan als voorbereiding op Kerstmis: Jesaja, Johannes de Doper en Maria als adventsfiguren, de geboorte van Jezus en het bezoek van de drie koningen. De cursus kan worden afgesloten met een rondleiding in een museum. Iedere avond kent een vast stramien: inleiding met een foto, het Bijbelverhaal, exegetische uitleg, bijbehorende kunstwerken, momenten van reflectie en toepassing in je dagelijkse leven. De avonden zijn op drie maandagen: 10 en 17 november en 1 december. Zij vinden plaats in een huiskamersfeer in stadsdeel Zuid: locatie Beethovenstraat 111, van 19.30 tot 21 uur. Deelname is gratis. Intekening kan per avond of per cyclus. Kijkmateriaal wordt digitaal verstrekt. Graag uw reactie naar pcj.van.dael@gmail.com of boodschap afgeven op Beethovenstraat 111.

 

Concert voor de Vrede op 6 december a.s.

Op zaterdag 6 december vindt in onze kerk een uniek concert plaats: het Concert voor de Vrede. Het concert wordt georganiseerd door het Consulaat-Generaal van Frankrijk. Het orkest bestaat uit 35 musici met 15 verschillende nationaliteiten en met verschillende religies: joden, moslims en christenen. Het staat onder leiding van Nader Abbassi, die tevens dirigent is bij de Opera van Caïro. Met begeleiding van de Argentijnse pianist Miguel Angel Estrella geeft het orkest op 3 en 4 december een concert in het Vredespaleis in Den Haag en op 6 december dus bij ons. Uitgevoerd worden de Ouverture des Noces de Figaro van Mozart, delen uit de 8e symfonie van Beethoven en misschien nog traditionele Argentijnse muziekstukken. Heel bijzonder dat de organisatie ons als Vredeskerk heeft uitgekozen voor dit concert. Wij kunnen er op deze manier ons jubileumjaar prachtig mee afsluiten.  U kunt dit concert uiteraard bijwonen. Zodra er meer bekend is over tijd en prijzen, hoort u dat.