Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

 

Bezoek de Familiesite van de Vredeskerk.

 

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

De ‘Blijde Mariatuin’ (de tuin achter onze kerk) wordt door vrijwilligers aangelegd en onderhouden. In dit blog houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

 

2014: Jubileumjaar Vredeskerk

 

http://www.amsterdam.vredeskerk.nl/index_bestanden/image029.jpg 1924

 Tja, onze “oude dame” staat dit jaar precies 90 jaar op haar stevige voeten in ons buurtje in de Pijp. Op 7 augustus 1924 wijdde Mgr. Callier, destijds bisschop van Haarlem, het kerkgebouw in. Uiteraard gaat er dit jaar ook een feestje komen en wel op zondag 21 september. Nog een eind weg, maar de tijd gaat snel. Onze 3 koren hebben al medewerking toegezegd en er komt ook weer een tentoonstelling waarvoor u vanaf heden foto’s, verhalen of andere herinneringen kunt inleveren. Over andere activiteiten rond de feestviering wordt nog nagedacht. Als u zelf ideeën heeft: van harte welkom!

Ook zal het “geschiedenis”-boekje dat b.g.v. het 85-jarig bestaan van de kerk is uitgegeven, worden bijgewerkt met de gebeurtenissen van de laatste 5 jaren.

Laten wij dit jubileum in dankbaarheid vieren !

Er is een prachtig toepasselijk lied:

 

Locus iste a Deo factus est                        

Deze plaats is door God gemaakt

inaetismabile sacramentum ;      

tot een onschatbaar geheim;

irreprehensibilis est.                                                   

zij is onschendbaar.

 

Pasen

Het (resterend) paas-programma vindt u op de pagina vieringen.

 

Herdenkingsdienst pater Frans

 

Op vrijdag 25 april om 11.00 uur is er in Rozenkranskerk een gedachtenisviering voor de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt sj. Pater van der Lugt groeide op in Amsterdam Oud Zuid, was leerling van het |gnatius College , werd priester en trad in bij de Jezuïeten.  Bijna zijn leven lang zette hij zich in voor de mensen in Syrië. U bent bij de dienst van harte welkom.

 

Koningsdag

A.s. zaterdag wordt Koningsdag gevierd. Om iedereen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de festiviteiten in de stad is de kerk de hele dag gesloten (zoals dat op Koninginnedag ook altijd al zo was). Er zijn dus geen vieringen die dag en ook geen Open Kerk.

 

4 mei- dodenherdenking

4 mei valt dit jaar op zondag. In de hoogmis van die dag zal aandacht worden besteed aan de vele mensen die hun leven  gaven voor onze vrijheid. Speciaal worden, zoals elk jaar in onze kerk, de mensen van de verzetsgroep herdacht.  Voor nabestaanden is er na de viering koffie met een broodje in de pastorie.

 

Maria in Klank en beeld

Op dinsdagavond 13 mei om 20.00 uur verzorgt Jan Melkert, een van de medewerkers van de Open Kerk, een avond in de dagkapel onder de titel: “Maria in klank en beeld”.

In gedichten, muziek (het Ave Maria in diverse uitvoeringen wordt ten gehore gebracht) en schilderkunst staat dan de Moeder van Jezus centraal. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten.

 

Tentoonstelling “Verhaaldozen”van Jan Haen

Vorige week is in de ruimte naast de sacristie een nieuwe tentoonstelling geopend: “Verhaaldozen

Het zijn omhulsels met verhalen over Jezus, zoals die te vinden zijn in de evangelieverhalen van de bijbel, aangevuld met prikkelende woorden en beelden, ook uit onze tijd. Menig goede kijker zal verrassingen tegenkomen in en om deze verhaaldozen heen. Er is een boekje te koop bij de Open kerk, dat veel duidelijk maakt over deze tentoonstelling, die inderdaad vragen oproept, zoals de kunstenaar in zijn boekje ook zelf schrijft.

 

Mei-maand- rozenkransmaand

 

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. De komende meimaand is vanouds de Mariamaand bij uitstek. Door het bidden van de rozenkrans kunt u deze maand als zodanig op een prachtige manier beleven. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks. In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr. 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Waar gaat het om in de vastentijd? In het licht van het evangelie van deze zondag zou ik zeggen: Inderdaad gaat het om een ervaring van zorgenloosheid, om de ervaring dat leven méér is dan voedsel en drank en het lichaam méér is dan wat je aanhebt. Dus het is goed om van allerlei zorgen daarover los te komen opdat je zelf minder nodig hebt en meer tijd, ruimte, aandacht en geld voor anderen hebt. Als het goed is, dan helpt het vasten daarbij en helpt daarbij ook het vasteninzetformulier dat vanaf vandaag weer beschikbaar is en met behulp waarvan u uw eigen vasteninzet kunt bepalen als u wilt. Ik wil aan alle parochianen vragen om er serieus naar te kijken, om erover na te denken. Amen.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees verder op de pagina vieringen.

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Monnik worden in de abdij van Egmond

 

397px-Coat_of_Arms_of_the_Order_of_Saint_Benedict_(simple)_svgBroeder Gerard Mathijsen OSB, abt van de Sint-Adelbertabdij te

Egmond-Binnen, heeft mij om achter in Rozenkrans- en Vredeskerk te leggen een stapeltje folders gegeven. Dat doe ik natuurlijk graag.

Woorden van de abt: "Het is genoeg als het twee postulanten (=aspirant-monniken) oplevert."

Vanuit twee parochies moet dat natuurlijk makkelijk te halen zijn.      -pastor Pierre Valkering 

 

Kerktuin in lentepacht

 

Hulde aan onze tuinmannen Harry en Jan (twee van de vele, vele vrijwilligers die onze kerk “draaiende” houden) die elke dinsdagochtend van het jaar de tuin verzorgen. En ook hulde aan Piet Blom, die ons elke jaar gratis de bloembollen bezorgt.