Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

Inspiratiegroep

 

                                                             

 

 

 

Eerste Communie (29 mei)

 

 

hier een kleine foto-impressie.

Internationale viering migrantengemeenschappen

Zaterdag 18 juni - O.L.V. ter Nood, Heiloo,Julianaklooster

Op 18 juni 2016 komen de verschillende migranten­gemeen­schappen van ons bisdom samen in Heiloo bij het diocesaan Heiligdom OLV ter Nood. Vanaf 12.30 uur vieren zij in de grote kapel de meertalige H. Eucharistie volgens de liturgie van de Barm­har­tig­heid, wat ook het thema van deze dag is. Hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks is de

hoofd­cele­brant en een aantal priesters uit de diverse gemeen­schappen zal concelebreren.

Met mede­werking van veel koren die in hun eigen taal zingen en andere sprankelende muzikale bijdragen belooft het een heel speciale viering te worden, een ontmoeting in geloof met zoveel verschillende nationaliteiten!

Na de viering wordt het programma vervolgd met muziek, dans, verkoop van spulletjes en simpele etenswaar op het terrein van het klooster.

Wie deze dag zou willen bijwonen: u bent van harte welkom, maar uitsluitend na reservering van een plaatsbewijs. Gezien de te verwachten opkomst is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen een zit­plaats in de kapel heeft.

U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw D.P. Broersen, coördinator, via e-mail op broersen@dekenaat-amsterdam.nl of telefonisch op 06-25021417.

 

Herdenking pater Frans van der Lugt s.j

Op 7 april was het twee jaar geleden dat in Homs, Syrië, pater Frans van der Lugt s.j. werd vermoord. Hij was oud-parochiaan van de Rozenkransparochie. Door in levensbedreigende omstandigheden trouw

 

 

te blijven aan zijn geloof en bij de mensen te blijven voor wie hij pastor was, is Frans door de wijze waarop hij werd gedood, een 'bloedgetuige', een martelaar geworden. Wij hebben hem herdacht in een speciale eucharistieviering in de Rozenkranskerk. Na afloop van de viering is een portret van pater Frans onthuld, geschilderd door de Driebergense schilderes Anneke de Jager, dat zijn familie aan de parochie in permanente bruikleen geeft.. Van harte hoop ik dat het ons helpen mag om pater Frans in ere te houden en om betrokken te zijn en te blijven op onze mede-gelovigen en andere mensen in nood in het Midden-Oosten en waar ter wereld ook. Pater Frans is een oud-parochiaan om trots op te zijn en van wie inspiratie uitgaat, ook na zijn dood.

- Pastor Pierre Valkering

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

"Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven" hoorden wij Jezus vandaag in het Johannes-evangelie zeggen. Mogen wij die helper in ons persoonlijk leven én in ons gezamenlijk, in ons kerkelijk leven daarom altijd dichtbij weten. Die helper staat achter ons en is in ons, in ons midden ook. Die helper, de Heilige Geest, wil met ons verder gaan. En Hij wil vérder met ons gaan. Laten wij Hem in ons dan bégaan. Laten wij Hem in ons Zijn gang gaan. En laten wij met Hem, met die Geest, meewerken.

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerkelijke uitvaart ?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

-pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 

Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen!   Lees hier verder.