Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

Inspiratiegroep

 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 

 Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen! 

Lees hier verder.

 

 4 mei 2016 Bijeenkomst Raad van Kerken

in de Oude Kerk in het kader van de Nationale Dodenherdenking

 

 18.00 uur Rede Jan Bank: “Vluchtelingen ongewenst (unerwünscht)?”

18.30 uur Avondgebed

onder leiding van de oecumenische werkgroep Getijden

 

Professor dr Jan Bank (geboren 10 mei 1940!) was hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de RU Leiden en daarvoor journalist bij De Volkskrant. Vorig jaar schreef hij “een zeer belangrijk boek” over de rol van de kerken in Europa in de Tweede Wereldoorlog, onder de titel : “GOD in de OORLOG”.

 In zijn rede zal Jan Bank  een verband leggen tussen de houding van de kerken en kerkleden in ons land tegenover de Duitse bezetting en in het bijzonder de Jodenvervolging, en de vraag aan kerken en kerkleden welke rol zij hebben ten aanzien van de maatschappelijke vragen van deze tijd, zoals de instroom van de vele vluchtelingen die om asiel vragen.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst (18.30 uur)  is een avondgebed, in de vorm van de vespers die de oecumenische werkgroep Getijden ieder zondag in de Oude Kerk houdt. Na de bijeenkomst is er gelegenheid met andere aanwezigen de Nationale Herdenking op de Dam bij te wonen of naar een van de andere herdenkingen in de stad rond 20.00 uur te gaan.

De toegang is gratis.

Nadere inlichtingen: Henk Meulink, voorzitter RvKA,  hfmeulink@hetnet.nl

 

.

 

LOGO4MEIHerdenken en vieren: 4  en 5 mei

 

Zoals jaarlijks op 4 mei zal ook dit jaar weer in de viering om 12.30 uur de verzetsgroep worden herdacht die vanuit de Vredeskerk actief is geweest in WO II. U bent van harte welkom. Na afloop is er koffie en een broodje.

 

Om 17.45 uur start vanaf het Stedelijk Museum de jaarlijkse Stille Tocht naar de Nationale Herdenking op de Dam. Burgemeester Eberhard van der Laan en vele kinderen lopen voorop. Iedereen is van uitgenodigd om mee te lopen. Voorafgaand aan de tocht zijn er enkele korte toespraken op het Museumplein.

 

Op 5 mei zijn er vele Bevrijdingsfestivals en andere activiteiten en delen vele duizenden Amsterdammers aan vele tafels een Vrijheidsmaaltijd. Uiteraard is er ook het 5 mei concert aan de Amstel, om 21.00 uur.

Meer informatie kunt u vinden achter in de kerk of op  www.4en5meiamsterdam.nl Herdenking 4 mei

Zoals jaarlijks op 4 mei zal ook dit jaar weer in de viering om 12.30 uur de verzetsgroep worden herdacht die vanuit de Vredeskerk actief is geweest in WO II. U bent van harte welkom.

 

Spirituele impuls voor allen die deel uitmaken van of verbonden zijn met de Rozenkrans- en Vredesparochie of anderszins belangstellend zijn:

Serie van vier bijeenkomsten over de koninklijke weg

God is overal, alomtegenwoordig, maar Hij woont niet overal.

 

Als ik Jezus vraag bij mij te komen wonen, dan kan er op een goede dag een verhuiswagen voor mijn deur verschijnen en Jezus stapt daaruit.

"Welkom Heer, maar... die verhuiswagen?"

"Ja, ik mocht immers bij jou komen wonen? Ik heb mijn meubeltjes meegebracht, want Ik heb een wat andere smaak dan jij."

"Waar laten we dat, Heer?"

"Tja, dan moeten de jouwe er wel uit", zal Hij dan misschien zeggen. "Zet ze maar in die verhuiswagen... als jij wilt." Want de Heer is heel vriendelijk en inschikkelijk en bescheiden. "Voorlopig neem ik wel genoegen met een hoekje op de zolder. Als het jou bevalt, kunnen we dan verder gaan". Een feest wordt het pas als het héle huis van Jezus is, zodat Hij er echt woont met Zijn vader en de heilige Geest, en als ík dan mag in-wonen.

 

Dit zijn citaten uit mijn laatste kerstpreek. Ik ontleen ze aan het boek De koninklijke weg van de priester Frans Horsthuis. Hierin beschrijft hij vanuit een groeiend persoonlijk contact met Jezus ertoe kwam om in zijn leven niet langer op geld, bezit en macht te vertrouwen maar alleen op Jezus. Frans is nu 94 jaar. Onlangs heb ik hem bezocht. De persoon van deze priester en zijn boek hebben diepe indruk op mij gemaakt. De koninklijke weg, dat is de weg van Jezus die Frans op zijn manier ook heeft geprobeerd te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat individuele mensen hierdoor geweldig geïnspireerd kunnen worden en dat dit ook kan gelden voor onze kerkgemeenschappen als geheel. Vandaar dat ik, pastor Pierre Valkering, graag na Pinksteren in zowel de Rozenkrans- als de Vredesparochie samen met onze stagiair Marcel van Lochem vier parallelle series van bijeenkomsten aanbied, twee series in de ochtend- en twee in de avonduren. Dit biedt het voordeel dat als iemand op een bepaalde ochtend of avond verhinderd is, men de bewuste bijeenkomst dan desgewenst kan inhalen op een ander tijdstip en/of in de andere parochie.

 

Data:

Serie 1 (Rozenkranskerk/pastorie, ochtenden): 3-6, 10-6, 17-6, 24-6.

Serie 2 (Rozenkranskerk/pastorie, avonden): 1-6, 8-6, 15-6, 22-6.

Serie 3 (Vredeskerk/pastorie, ochtenden):  30-5, 6-6, 13-6, 20-6.

Serie 4 (Vredeskerk/pastorie, avonden): 31-5, 7-6, 14-6, 21-6.

Uren: De ochtendbijeenkomsten zijn steeds van 10.30u-12.15u, de avondbijeenkomsten van 20u-21.45u.

Kosten: Vrijwillige bijdrage (mandje). Het boek wordt zowel in digitale als gedrukte vorm kostenloos ter beschikking gesteld. In gedrukte vorm kunt u het zelf bestellen bij: Dhr. J. Stienstra, Looydijk 6, 3732 VE  De Bilt, per e-mail: jacob.stienstra@casema.nl. Het is dus niet in de boekhandel verkrijgbaar. Er kan wel een vrijwillige bijdrage voor het boek gestort worden op rek. nr. NL96RABO0117249017 t.n.v. Stichting De Koninklijke Weg.

Begeleiding: pastor Pierre Valkering en stagiair Marcel van Lochem.

Organisatie: Katinka Bartels.

Opgave voor de bijeenkomsten: Graag bij de parochiesecretariaten.

Voor de Rozenkransparochie bij Harm Jan van Gijssel, Jacob Obrechtstraat 30, 1071 KM  Amsterdam, tel. 020-6623779, e-mail: secretariaat@obrechtkerk.nl.

Voor de Vredesparochie bij Elly Visser,Pijnackerstraat 9, 1072 JS  Amsterdam,

tel. 020-6626909, e.m.visser@planet.nl.

 

Concerten Geert Groote College

Op 14 en 15 april was het weer een groot genoegen om 230 leerlingen en hun familie in de kerk te mogen ontvangen. Inmiddels is dit een mooie jaarlijkse traditie in onze kerk. Op beide avonden was de kerk tot de laatste van de ca 750 plaatsen bezet. Geweldig, om al die jongelui de Carmina Burana  van Olff te horen zingen. Op youtube kunt u het hele concert en ook het prachtige voor programma zien en horen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SVpY1fPsMs0 

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Meimaand - Mariamaand

 

Het rozenkransgebed is een prachtige vorm van echt katholieke spiritualiteit. Je kunt er in moeilijke tijden veel kracht en troost in vinden. Maar dan moet je er natuurlijk wel mee bekend zijn. Het is dus een goede zaak om deze gebedsvorm in onze beide aan Maria gewijde parochies onder de aandacht te houden, te cultiveren, om mensen de kans te geven om ermee kennis te maken en deze gebedsvorm in te oefenen. Elke  zaterdag na de middagmis van 12.30u, dus kort na 13u, bidden wij daarom in Rozenkrans- én Vredeskerk de rozenkrans. Van harte nodig ik onze parochianen en anderen uit om dit gebed met hun aanwezigheid en meedoen te helpen dragen en om hopelijk van lieverlede steeds duidelijker te gaan ervaren dat het veeleer Maria, Jezus, God zélf is die óns in dit gebed nabij is en draagt. De komende meimaand is vanouds de Mariamaand bij uitstek. Door het bidden van de rozenkrans kunt u deze maand als zodanig op een prachtige manier beleven. In beide kerken dus in aansluiting op de zaterdagse mis en in de Vredeskerk zelfs dagelijks.

 In de kerk zijn boekjes beschikbaar waarin precies wordt uitgelegd hoe het rozenkransgebed gebeden kan worden.

 Pierre Valkering, pr. 

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

Kerkelijke uitvaart ?

Als u prijs stelt op een uitvaart vanuit onze kerk dan wel op een plechtigheid met een godsdienstig karakter in de kapel of aula van begraafplaats of crematorium met een pastor als voorganger, dan raad ik u aan om dat (a) duidelijk te laten weten áán en te bespreken mèt uw eventuele kinderen of andere nabestaanden en (b) dit liefst ook schriftelijk vast te leggen in een testament of laatste wilsbeschikking. Mijn ervaring leert mij namelijk dat niet-gelovige dan wel niet-katholieke nabestaanden van gelovige ouders of andere familieleden geneigd zijn, om begrijpelijke redenen, om zo'n kerkelijke uitvaart dan wel godsdienstige plechtigheid in kapel of aula niet uit zichzelf te organiseren.

-pastor Pierre Valkering

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten aan Geloven in de ander. Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de wereld.

Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat centraal in het werk van missionair werkers Anneke Kok (63) en Martine Buijs (34). Beide gaan op hun eigen wijze samen met deze vrouwen op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst. Anneke doet dat al 25 jaar in Chili en Martine sinds 4 jaar in Bolivia.

Zij bieden vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Dat is van groot belang. Heel veel vrouwen lijden namelijk onder huiselijk of seksueel geweld.

Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij wereldwijd een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk?  Op 1e Pinksterdag staan wij achter in de kerk met een mandje. Werkgroep  MOV

 

Herdenking pater Frans van der Lugt s.j

 

Op 7 april was het twee jaar geleden dat in Homs, Syrië, pater Frans van der Lugt s.j. werd vermoord. Hij was oud-parochiaan van de Rozenkransparochie. Door in levensbedreigende omstandigheden trouw te blijven aan zijn geloof en bij de mensen te blijven voor wie hij pastor was, is Frans door de wijze waarop hij werd gedood, een 'bloedgetuige', een martelaar geworden. Wij hebben hem herdacht in een speciale eucharistieviering in de Rozenkranskerk. Na afloop van de viering is een portret van pater Frans onthuld, geschilderd door de Driebergense schilderes Anneke de Jager, dat zijn familie aan de parochie in permanente bruikleen geeft.. Van harte hoop ik dat het ons helpen mag om pater Frans in ere te houden en om betrokken te zijn en te blijven op onze mede-gelovigen en andere mensen in nood in het Midden-Oosten en waar ter wereld ook. Pater Frans is een oud-parochiaan om trots op te zijn en van wie inspiratie uitgaat, ook na zijn dood.

- Pastor Pierre Valkering