Vredeskerk     elke dag open

 

RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM                                 MAANDAG TM ZATERDAG 13-17 UUR EN NATUURLIJK OP ZONDAG

HOME  |   ADRES-CONTACT-LINKS |  VIERINGEN |   SACRAMENTEN  |   PREKEN |    CARITAS  |    BIDDEN   |   FOTO’S   |    PASTOR  |   HISTORIE |    KOREN  

 

facebook-seo-google.png

Twitter_logo.jpg

youtube-icon.png

image029

contact

engels

 

Bezoek hier onze virtuele Mariakapel

en ontsteek een ‘digitale kaars’ hier via een mailbericht.

 

image004-4

Zoekt u op het web naar gebeden (bv de rozenkrans)? Ga naar de pagina bidden. De rozenkrans wordt gebeden na de Mis van 12.30 op zaterdag. In mei en oktober elke dag

jeugd en jongeren

familiemis

Zie de familiepagina.

Contact over catechese, doop, Eerste Communie etc. via het secretariaat.

image001.gif

Bezoek hier onze speciale pelgrimpagina.

 

405px-Obrechtkerk.jpg

Bekijk hier de website van onze zusterparochie de Rozenkranskerk. En hier de link naar de Thomasparochie, ook in Zuid (met o.a. het programma van het Plein van Siena)

 

 

 

Voor wie meer wil weten van het katholieke geloof is er de zgn.

alpha-cursus. Meld je aan bij: Marco Voorhuis. marco.voorhuis@hetnet.nl. Of bel 06 45 5300 45. Kijk ook op: http://www.rk-alphacentrum.nl/ of http://www.alpha-cursus.nl/

El Shaddai, Filippijnse RK gemeenschap

 

De El Shaddai gemeenschap komt elke zondagmiddag in onze kerk bijeen voor de Mis:

 

Every Sunday:

High Mass for the Filippine community of El Shaddai.

 

1st sunday:Tagalog Mass time: 16.00h

2nd, 4th , 5th sunday: English Mass time: 14.00h

3rd  Sunday: Tagalog Mass time: 14.00h

 

Oecumenisch studieprojekt contemplatieve filosofie  en geloof

 

Vanuit de Obrechtkerk, de Vredeskerk en het Leerhuis PKN (Thomaskerk Zuid) wordt een Oecumenisch Studieprojekt opgezet met het oog op verdieping van het samen denken rond geloof, meditatie en mystiek door christenen uit de RK en protestantse tradities. 

De categorie 'geloof' wordt immers door velen beschouwd als buiten de filosofische traditie van de rationaliteit vallend.  'Denken'  zou van een totaal andere orde zijn dan 'geloven': denken doe je met het verstand, geloven doe je met hart en ziel.  Ofwel in post-moderne termen:  het discours van de filosofie is niet alleen onderscheiden, maar juist fundamenteel gescheiden van de theologie. In die termen vormen meditatie en contemplatie veeleer de geheimzinnige bron van de innerlijke overgave aan het/de Transcendente.  Er lijkt zich inderdaad opnieuw een religieuze hausse te ontwikkelen, die kiest voor een 'onbevooroordeelde' stap in het ongewisse van ritueel en geloof met klare antwoorden op basis van een misschien ondoordacht, maar wel authentiek verlangen.

 

Wilt u meer info over dit project: mail

 

Vormingsaanbod Bisdom 2015-2016

Het bisdom heeft een brochure uitgegeven met een gevarieerd vormingsaanbod. Zo kunt u  bv. deelnemen aan een cursus over de nieuwe encycliek van de paus over het milieu, een cursus over barmhartigheid n.a.v. het” Jaar van de Barmhartigheid” dat eind van dit jaar zal aanvangen en vele andere cursussen. De brochure ligt achter in de kerk. U kunt ook een exemplaar bestellen bij www.tiltenberg.org

 

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

De inspiratiegroep komt na de vakantie weer voor het eerst bijeen op maandag 31 augustus om 20.00 uur in de pastorie van de Obrechtkerk.

U bent van harte welkom.

Lees verder en zie de data 2015 op de pagina vieringen.

 

Zondag jl: alle koren zongen

Op 22 november vierden wij behalve Christus Koning ook het feest van Sint Caecilia, patrones van koorzangers (m/v) en (kerk-)muzikanten.

Onze drie koren zongen gezamenlijk de Deutsche Messe van Schubert en andere gezangen tijdens de Hoogmis.

 

 

Feest bij El Shaddai

De Filippijnse gemeenschap die alweer 8 jaar bij ons kerkt, heeft op zaterdag 28 november groot feest: zij vieren die dag het feit dat zij 20 jaar bestaan. Van harte gefeliciteerd!

Broeder Mike, de oprichter van El Shaddai, komt over uit de Filippijnen.

Vredesparochianen  worden ook van harte uitgenodigd het feest mee te vieren. Dat is de hele dag van 9.00-18.00 uur. De Eucharistieviering waarin

Mgr. Hendriks zal voorgaan, is om 10.30 uur. De mis van 12.30  uur gaat die dag niet door.

 

Door het geloof bij elkaar

De ontmoeting tussen Fred Leeman en Roy Peters kan op zijn minst wonderlijk genoemd worden. Deze twee nieuwe katholieken vonden elkaar in onze kerk, maar al eerder kruisten zij elkaars pad. Peters was het meesterbrein van de grote Van Gogh-roof in 1991. Twintig doeken werden uit het Van Gogh museum gestolen in een van de grootste kunstroven ooit. Leeman was toentertijd conservator in het museum. Ruim twintig jaar later worden deze twee mannen door het geloof bij elkaar gebracht.

In: Kruispunt, KRO/RKK, vermoedelijke uitzend-datum: 6 december, tussen 23.00 en 23.20 uur. ---Pastor Pierre Valkering

 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 

 Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende culturen! 

Lees hier verder.

 

 Stage Pater Edmund Effah Owusu, SVD

 

Vanaf begin november zal in Rozenkrans- en Vredesparochie zes maanden stage lopen een van origine Afrikaanse, Ghanese priester, pater Edmund Effah Owusu SVD. Pastor Pierre Valkering zal hem daarin begeleiden.

 

Stagiaire Marcel van Lochem

 

IMG_0191Mag ik mij aan u voorstellen? Ik ben Marcel van Lochem en ik zal tot de zomer van 2016 stage lopen in beide parochies (Vredes en Rozenkrans). Dat is onderdeel van mijn opleiding tot permanent diaken aan het Bonifatiusinstituut in Vogelenzang.

Samen met mijn (Filippijnse) vrouw Benny woon ik in Hoofddorp. Onze dochter woont inmiddels zelfstandig, als student. Voordat we zes jaar geleden naar Hoofddorp verhuisden, hebben we jaren in Haarlem gewoond. Hoe komt iemand uit Hoofddorp terecht in Amsterdam? Dat heeft er onder andere mee te maken dat ik regelmatig assisteer in de Filippijnse mis in de Vredeskerk en ik mij hierdoor al thuis voel in deze kerk.

Ik ben nu derdejaars student en heb nog een aantal jaren studie voor de boeg. De diakenopleiding is een deeltijdopleiding met de studiedagen op zaterdag. Ik ben bestuurskundige en werk door de week als beleidsadviseur voor gemeenten. Dat doe ik vanuit een adviesbureau waar ik mede-eigenaar van ben. We helpen gemeenten onder meer om hun nieuwe taken op het gebied van de zorg te organiseren. Al met al een druk bestaan. 

Via mijn opleiding hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de kerk. De bedoeling van mijn stage is dat ik een halve dag per week aanwezig ben om gesprekken te voeren met parochianen en kennis te maken met de vele groepen die actief zijn in beide parochies. Ik ben onder de indruk van wat ik tot nu toe gezien en gehoord heb en ik zie er dan ook naar uit om u persoonlijk te ontmoeten.

 

GetAttachment.aspx.jpgPastor Pierre

 

Jezus' koningschap is "niet van hier", is "niet van deze wereld". Maar, "ja, koning ben ik. Hiertoe werd ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. (En) Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem." Net als de aanslagplegers van Parijs voelt ook Jezus zich geroepen om te getuigen van waarheid in godsdienstige zin. Maar anders dan zij doet Hij dat niet met een kalasjnikov, niet met een wapen, niet door te schieten. Nee, Jezus getuigt van Zijn waarheid door als gevangene eenvoudig, rustig en beheerst te spréken. En wij weten: Hij zal het niet redden. Jezus redt het niet. Hij zal sterven vanwege de waarheid zoals Hij die verwoord heeft. Maar Zijn woorden blíjven klinken en zullen enorme effecten hebben, zeker in Europa waar het in steden en dorpen tot op de dag van vandaag wemelt van de kerkgebouwen die van Hem en Zijn woorden getuigen, al hebben wij ook de indruk: het wordt minder, dat effect van Jezus en Zijn woorden, zeker in Nederland, want overal worden er kerken aan de eredienst onttrokken, gesloten en afgebroken. En want komt daar dan voor in de plaats, ook qua waarheid?

 

Lees hier verder en zie de recente preken van Pastor Pierre en anderen.

Foto Pastor Pierre: Geert van Tol

 

Spreekuur pastor

Vrijdag 14.30-16.30 uur in de kerk

 

Keep in touch met de Paus

 

Pastor Pierre raadt aan regelmatig kennis te nemen van activiteiten en uitspraken van onze nieuwe Paus.

zie:  Rome Reports

en of: Vaticaan

 

 

kruisbloemEen heel vervelende martelaar

 

-door pastor Pierre Valkering

 

Op donderdag 15 oktober was ik in het pand van het R.C. Oude Armenkantoor aan de Keizersgracht aanwezig bij de presentatie van een boekje met teksten van en over de op 7 april vorig jaar in het belegerde en gebombardeerde Homs, Syrië, vermoorde pater-jezuïet Frans van der Lugt. Zijn Amsterdamse medebroeder Paul Begheyn stelde het samen onder de titel Frans van der Lugt SJ 1938-2014. Bruggenbouwer en martelaar in Syrië (117 p., een uitgave van de Valkhof Pers te Nijmegen, E 12,50).

Lees hier verder op de pagina preken

 

Kerk of museum?

Tijdens zijn algemene audiëntie op

9 september van dit jaar heeft

paus Franciscus gezegd: "Een echte kerk moet een gastvrij huis zijn, met de deuren open, altijd. Kerken, parochies, met gesloten deuren moeten zich geen 'kerken' noemen, die moeten zich 'musea' noemen".

Deze woorden waren vast niet onaardig bedoeld voor musea. In

Amsterdam hebben die royale openingstijden en over bezoek niet te klagen. Ik ben in het licht van de woorden van de paus echter heel blij  en dankbaar dat onze Vredeskerk alle middagen van 12.15 uur tot 18.15uur open is. Heel veel dank aan iedereen die dat mogelijk maakt.

Pierre Valkering, pr.

 

Laudato Si

In mei van dit jaar is de 2e encycliek van paus Franciscus verschenen: Laudato Si. Deze encycliek is volledig gewijd aan de zorgen over ons klimaat en de verantwoordelijkheid die mensen daarvoor hebben. Op 15 september van 20-22 uur a.s. wordt in de RK kerk in Hoofddorp een lezing over deze encycliek gehouden: “Wat zegt de paus over het klimaat  en wat kunnen wij doen”?  Verder zijn er korte presentaties over reeds genomen milieu-maatregelen door kerken. Een brief met meer informatie ligt achter in de kerk. U kunt zich aanmelden voor deze avond bij caritis@bisdomhaarlem.nl

 

Interview met Paus Franciscus

Hier vindt u het grote interview zoals het o.a. gepubliceerd is in het Belgische tijdschrift Streven

 

Zie hier hoe paus Franciscus uitlegt hoe de verdeeldheid onder christenen is ontstaan en hoe die kan worden opgelost.

 

Boodschap van Zijne Heiligheid Paus Franciscus

voor de Mondiale Dag van de Migranten en Vluchtelingen 2015 "Kerk zonder grenzen, Moeder voor allen"

Lees hier

 

 

.